Skolens historie

Har du lyst til å vite mer om Askim videregående skole, har du alle muligheter ved å lese denne nye boken. Hans Jakobsen, som bl.a. har vært lærer ved skolen, har gitt ut boka «Askim videregående skole gjennom 122 år».

Klikk for stort bildeBok om Askim videregående skole 

I boken tar Jakobsen for seg skolens historie, som også er knyttet til andre historiske hendelser og lokal utvikling. Faktisk var Askim den første kommunen «på landet» i Norge som fikk en høyere skole (i 1899), og i 1934 ble gymnaset etablert. Det første uteksaminerte kullet på gymnaset var på 8 elever (i 1937).

I 1947 også ble også Askim yrkesskole etablert, etter forløperen Askim Tekniske Aftenskole som hadde vært drevet i åtte år. I 1995 ble de to tidligere skolene Hov (gymnaset) og Ask (yrkesskolen) slått sammen til én videregående skole, som i dag er Askim videregående skole. I dag er det mellom 1000 og 1100 elever ved skolen.

Jakobsen tar bl.a. for seg større trender og reformer innen skolesektoren, politiske kamper for og imot skolen, hvordan det var ved skolen under krigen, utviklingen av bygningsmassen og hvordan skolens tilbud har vokst.

I boken kan man også lese om mer konkrete lokale ting – som for eksempel at Askim videregående skole var den første skolen med elevutveksling med Afrika, og det ellers omfattende volumet på elevutvekslinger med mange andre land som har utviklet seg gjennom årene. 

Jakobsen avslutter boken med å si at det i 1899 ble stilt spørsmål ved den videregående skolens nødvendighet, mens det i 2021 heller er en utfordring ved den videregående skolens ansvarsområde. Boken gir et godt bilde av denne utviklingen som har skjedd innen skolesektoren det siste århundret.

Til toppen