Skolevalg 2023

Årets skolevalg, mandag 4. september, startet med en skoledebatt – før elevene gikk til valg.

Debatt mellom partiene - Klikk for stort bildePaneldebatt Ingunn Schult

Skolevalg

Skolevalget er et prøvevalg som holdes i forkant av de ordinære valgene i landet. Gjennom å delta i skolevalget får elever erfare hvordan den demokratiske valgordningen i landet fungerer.

Skoledebatt

Tredjeklassene, voksenklassene og andreklasse yrkesfag var invitert til å delta under debatten. De øvrige elevene fulgte debatten streamet i klasserommene sine.

Det var representanter fra følgende partier som deltok:

  • Rødt
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Arbeiderpartiet
  • Senterpartiet
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Kristelig Folkeparti
  • Venstre
  • Høyre
  • Fremskrittspartiet

Temaer til debatt

Hvert parti hadde først et par minutter til å presentere seg selv og partiets hovedsaker. Deretter ble de utfordret på noen temaer.

Samferdsel

Det ble debattert frem og tilbake hvem som mente hva om saker som veiutbygging, miljøhensyn og kollektivtransport. Om sistnevnte dreide det seg mest om priser – om det bør bli billigere å kjøre kollektivt eller gratis, eventuelt forskjellige priser for ungdommer og andre, alternativt gratis på helg og kveld. Antall avganger, eventuelt avhengig av hvor mange mennesker det bor i ulike områder, var også oppe til diskusjon.

Skole

De ulike partiene er ikke helt enige om vi skal ha fraværsgrense som nå eller ikke i det hele tatt, justere på den eller finne en alternativ ordning. Likeledes er det ilke meninger om vi skal ha eksamen og andre prøver eller ikke og om disse i så fall bør vurderes anonymt i større grad.

Når på morgenen bør skolen starte, bør vi ha flere/færre valgmuligheter og valgfag, grad av frihet til å velge, hvilke linjetilbud skal skolene ha, skal vi prioritere oppgradering av skolene og ha tilbud om gratis skolemat hver dag – var også noen av temaene som ble tatt opp.

Alle var imidlertid enige om at feiring av russetiden er noe som bør skje etter eksamen.

Likestilling og inkludering

Meningsutvekslingene dreide seg her om at partiene har litt ulike meninger mht abort, legalisering av narkotiske stoffer, utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i tilsvarende yrker

Noen hadde også forslag til ulike tiltak, som f.eks. bedre/mer seksualundervisning, selvforsvarskurs for kvinner, tilgang på prevensjon, fjerne abortnemder og hjelp fremfor straff mht narkotikaavhengighet.

Valgtorg

Etter debatten gikk elevene rundt til de ulike partiene som hadde stands. Der kunne de snakke med representantene fra debatten og andre fra partiene, gjøre seg kjent med deres valgprogram og finne ut av ting de lurte på.

Skolevalg

På slutten av dagen var selve skolevalget. For mange var dette første gang de gjorde dette, og vi håper alle faktisk gjorde det.

Valgresultatet for skolevalgene nasjonalt vil bli publisert tirsdag 5. september kl 19.00. For Askim vgs vil resultatet bli lagt ut onsdag 6. september.

Forhåndsstemming

Onsdag 6. september kl. 10.00-13.00 er det et tilbud om å forhåndsstemme ved Askim vgs. Se egen sak om dette her.

Her oppfordres alle elever som har stemmerett + ansatte til å benytte seg av tilbudet.