Studier i utlandet?

SONOR (Study Outside Norway) arrangerer 22. september en internasjonal studiemesse i Oslo, kl. 17.-30-19.30. Om du vurderer videre studier i utlandet, er det lurt å orientere seg om mulighetene - og ikke minst søknadsfrister - tidlig.

 

Hvem kommer?

Rådgivere fra SONOR vil være der, sammen med informasjonskontoret til ANSA og representanter fra SONORs samarbeidsuniversitet i USA, Australia, New Zealand, Singapore, Storbritannia og utvalgte studiesteder i Sentral-Europa med fokus på helsefag (medisin, tannlege og veterinær). Elever/studenter, foreldre og rådgivere ha muligheten til å komme og snakke direkte med over 40 av verdens ledende universitet om studiemuligheter i utlandet.  Full oversikt over hvem som kommer finner du her.

Hvor og når?

Messen er på Clarion Hotel i Oslo (Dronning Eufemias gate 15), 22. september kl. 17.30-19.30. Det er gratis inngang på messen.

Hva kan du få svar på?

  • Når er søknadsfrist, og hva er opptaks- og fagkrav for spesifikke grader? Det er viktig å kartlegge dette med opptakskrav, søknadsfrister og fagkrav tidlig. Hvert år er det elever som enten er for sent ute til å søke på det de ønsker, som ikke har relevante fag, eller som ikke har mulighet til å påvirke karaktersnittet sitt. Vær tidlig ute!
  • Hvordan søker du? Hvert universitet har sine egne søknadsprosedyrer. SONOR kjenner disse godt, og kan informere om hva et anbefalings- og motivasjonsbrev bør inneholde, og hva slags vedlegg man ellers bør tenke på å samle inn på forhånd.
  • Ønsker du kortere studier i utlandet? Flere av universitetene som er til stede vil kunne tilrettelegge for ett semester eller årsstudium (i tillegg til hele bachelorgrader) for elever rett fra VGS. Her har studentene mulighet til å mikse fag, teste ut ulike kombinasjoner, og ikke minst få en unik kulturell og språklig opplevelse.
  • Vurderer du å studere i Norge, og heller utveksle til utlandet i løpet av bachelorgraden? Snakk med universitetene allerede nå og legg en plan for hvordan dere ønsker å gå fram for framtidig organisering av et slikt semester eller år.
  • Vil du ta en bachelorgrad i Norge, for deretter å ta en master i utlandet? Representantene tilstede kan fortelle deg hvilke kriterier som stilles for å komme inn på en mastergrad. Her er det viktig å få avklart både dette med faglig innhold, lengde på studiet og karakterkrav for veien videre.
  • Hvordan få de beste stipendene?

Hvorfor skal du delta?

Om du er interessert i å studere i utlandet, kan du her få svar på konkrete spørsmål du har forberedt, og benytte anledningen til å få snakke med universitetsrepresentantene ansikt til ansikt. Folk kommer fra hele landet til disse messene, for det er tross alt billigere å reise til Oslo for å snakke med universitetene enn å reise f.eks. til Sydney eller London for å gjøre det.

Det er en fordel å få informasjon om studiemuligheter så tidlig som mulig, da noen frister for å søke er allerede i januar. Merk også at for medisin-, veterinær- og tannlege-studier i Storbritannia, samt til universitetene Oxford og Cambridge, er fristen så tidlig som 15. oktober.

Kan du ikke delta?

Om du ikke har mulighet til å delta på messen, kan du ta kontakt med SONOR for å få veiledning fra deres rådgivere.

 

Se mer på SONORS nettsider og Facebook

Til toppen