Temadag; trafikk, rus, overgrep

Det er snart russetid, og vi ønsker at russen skal ha en trygg og sikker feiring av 13 års skolegang. I den forbindelse har vi hatt en temadag med fokus på nettopp dette.

 

Besøk

Tirsdag formiddag 5. april var det temadag for 3. klasse studieforberedende, som var samlet i kantina. Vi hadde besøk fra Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, politiet, Overgrepsmottaket i Østfold og vår egen helsesykepleier.

Trygg Trafikk

Paal-Gunnar Mathisen fra Trygg Trafikk startet dagen med å snakke om trafikksikkerhet og det å gjøre gode valg. Av trafikksystemets tre hovedfaktorer; mennesket, kjøretøy og veisystemet – er det mennesket som er den mest sårbare faktoren, og den som gjør mest feil og utgjør størst risiko.

Til tross for 0-toleranse i Norge mht død og hardt skadde i trafikken, skjer det likevel. Menneskets fysikk og tåleevne er ikke laget for kollisjoner i høy hastighet, og Mathisens hovedbudskap var de tre viktigste forholdene som kan forhindre alvorlige ulykker, som er at alle:

 • bruker bilbelte, selv på korte turer
 • følger fartsgrensene
 • kjører rusfritt

Se gjerne også mer om;

NB!
I Mysen er datoen for kontroll 6. april og i Drøbak er det 7. april, begge steder fra kl. 16.00.

Statens vegvesen

Linda Botten fra Statens vegvesen hadde fokus på uoppmerksom kjøring og hvilke konsekvenser det kan få. Elevene fikk bl.a. se en video fra et overvåkingskamera som hadde fanget opp påkjørsel av to små barn, og dette hørtes ut til å gjøre inntrykk på forsamlingen.

Oppmerksomhet gjelder både visuelt, manuelt og kognitivt - alle sanser må være på plass. I hht forskning i USA, på hva som er den viktigste årsaken til uoppmerksom kjøring, er dagdrømming på førsteplass (62%) - foran mobilbruk (12%) og å glane etter noe(n) (7%). 

Igjen var det også fokus på å gjøre gode valg, og Botten hadde følgende tips:

 • les sms ETTER kjøreturen
 • endre musikken i bilen FØR du kjører
 • ring FØR kjøreturen
 • må du ringe eller endre musikk underveis - stopp bilen et sted
 • ikke send sms eller ring til noen du vet sitter og kjører

De som har russebiler og -busser har et ansvar for både sikkerheten til kjøretøyet OG til sjåføren. Mer informasjon kan leses på nettsidene til Statens vegvesen.

Politiet

Politiets mål er å forebygge lovbrudd, håndheve ro og orden og å reagere ved overtredelse av lovverket. Christer Christoffersen tok opp relevante temaer for russen, som;

 • Unngå useriøse aktører og svart arbeid - slikt kan få ettervirkninger f.eks. skattemessig (v/leie av bussjåfør - sjekk www.proff.no
 • Aktuelle overtredelser (ikke etterkomme pålegg, drikking på offentlig sted, urinering på offentlig sted, forsøpling, vold, trusler, skadeverk, seksuelle overgrep, bildedeling, mm)
 • Råd i møte med politiet; gjør som du får beskjed om, generell oppførsel, konsekvenser (f.eks. bøter og fengsel)
 • Si nei til bruk av narkotika; snakk om det i vennegjengen, ta standpunkt
 • Virkninger ved bruk av narkotika, samt konsekvenser

Politiet har laget en "meny" for russen, som kan lastes ned her (JPG, 113 kB).

Overgrepsmottaket i Østfold

Overgrepsmottaket, v/Ann Helen Lomsdalen, presenterte seg som et tilbud til alle som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter, og de dekker hele tidligere Østfold fylke + Vestby, og er lokalisert på Kråkerøy. Der er det fortrinnsvis leger og sykepleiere med erfaring om kompetanse innen sporsikring og rettsmedisin.

Der kan man få hjelp til medisinske undersøkelser, avklare eventuell smitte og graviditet, samt få hjelp til formidling av advokat om nødvendig. De tilbyr omsorg i trygge omgivelser, har taushetsplikt, ønsker å hjelpe til med å gjenvinne kontroll, gi håp og tro på mestring, samt forebygge kroniske lidelser.

I ca 70% av alle overgrepssaker er overgriper kjent, og i 80% av tilfellene er overgriper ruspåvirket.

Lomsdalen trakk frem noen hovedpunkter det er viktig å ta med seg:

 • Tenk over hvor grensene dine går, hvor langt du er villig til å gå når det gjelder sex og andre ting.
 • Ikke ha sex med noen som ikke er i stand til å ta vare på seg selv - det er overgrep, og kan gi deg fengsel i 5 år eller mer.
 • KUN overgriper har ansvar for overgrepet.
 • Det er både lov og greit å trekke seg, selv om man har vært med på noe. Et nei er et nei.
 • Det er ikke bare én part som skal nyte intime situasjoner.
 • Forsikre deg om at personen du skal ha sex med faktisk ønsker å være med på dette.
 • Ikke legg deg eller noen andre på et ubevoktet sted.
 • Ta vare på hverandre og ta kontakt med overgrepsmottaket (tlf. 474 62 100), legevakt (116 117) og politiet (tlf. 112) hvis du eller andre trenger hjelp.

I russetiden blir det ofte lite søvn og man blir trøtt og sliten. Da er det viktig å tenke på at man også tåler mindre alkohol.

Elevene fikk se en video; "Slik ser et samtykke ut", og sangen til TIX; "Pust".

Helsesykepleier

Helsesykepleier Anita Kolberg, ved Askim vgs' skolehelsetjeneste, avsluttet temadagen med å fortelle at de er flere ved skolen som er tilgjengelige for elevene (i H-bygget). Skolehelsetjenesten har alltid en åpen dør, og man kan prate med dem om alt mulig.

Skolehelsetjenesten kan bl.a. være behjelpelige med;

 • prevensjonsrådgivning
 • kondomer, nødprevensjon
 • graviditetstest

De har også hatt tilbud om vaksine mot hjernehinnebetennelse. Dette, samt kyssesyke og halsbetennelse, er ikke uvanlig at forekommer i russetiden. Kolberg anbefaler derfor at man i minst mulig grad drikker av samme flaske/boks, for å unngå smitte. Det er også viktig å sørge for at man har nok klær på seg og at man finner en fornuftig balanse for å få nok hvile og søvn, samt mat og vann. Er man sliten er man også mer mottakelig for smitte.

Kolberg har også noen tips til russen:

 • Sørg for å være sammen med andre og følg også med på dine venner.
 • Be om å bli hentet om du er sliten og vil hjem.
 • Vis omsorg for foreldre/foresatte ved å gi beskjed om hvor du er og når du kommer hjem/har kommet hjem.
 • Pass på hørselen din. Høy musikk kan føre til bl.a. tinnitus. 
 • Inkluder andre, IKKE ekskluder. Vis omsorg, bry dere om hverandre.

Indre Østfold har en egen Helsestasjon for ungdom (HFU), som holder til på rådhuset. De har også en egen helsestasjon for gutter (HFG).

 

Vi ønsker russen en trygg og forsvarlig - og ikke minst artig russetid!
Pass på hverandre!

 

Til toppen