Til deg som skal ta privatisteksamen våren 2021

Skal du ta privatisteksamen ved Askim videregående skole får du tilsendt et skriv «Til deg som skal ta privatisteksamen i tidligere Østfold våren 2021» i uke 12 på e-post. Her står det mye viktig informasjon. Les det nøye.

Vedlagt finner du oversikt over vårens skriftlige eksamener.

Følg med på eventuelle oppdateringer på denne siden. 

Klikk for stort bilde 

Oversikt skriftlig eksamen våren 2021 - PRIVATISTER (XLSX, 27 kB)

Du finner noe mer informasjon om privatisteksamen på nettside Viken fylkeskommune: eksamen for privatister.

Det er viktig at du leser informasjonen nøye, og følger med på eventuelle oppdateringer på denne siden. 

Tips til privatister som har egen PC: Gratis prøveperiode – prøv Microsoft 365 i én måned – Microsoft Store

NB. Tilrettelegging av eksamen 
Dersom du kan dokumentere at du har spesielle vansker eller behov, kan du kan ha krav på tilrettelegging av eksamen, f.eks. forlenget tid. Du må søke om dette i oppmeldingsportalen. Søknadsfristen for tilrettelegging er 1. mars. Ta  kontakt med skolen umiddelbart ved behov.

Hvis noe er uklart, kontakt Helga Sofie Berg helgab@viken.no eller på telefon 69 81 63 04,
eller eksamenskontoret i Viken: Telefon: 32 30 00 00. E-post: eksamen@viken.no 

Til toppen