Universitetsturnéen 2023

Med 1317 studier ved 27 universiteter og høgskoler spredt rundt i hele Norge, kan det være vanskelig å vite hva og hvor man skal søke utdanning. Vi håper derfor at noen har fått svar på ting de lurer på hos de fra Universitetsturnéen som har vært på besøk hos Vg3 i dag.

Alle Vg3-elevene var invitert til informasjonsmøte - Klikk for stort bildeVg3-elever i kantina Ingunn Schult

Universitetsturnéen

Universitetsturnéen består av følgende skoler:

Felles informasjon og besøk hos den enkelte

Alle Vg3-klassene var først samlet i kantina for felles informasjon. Temaer som ble tatt opp da var blant annet;

  • utdanning- og yrkesvalg
  • søknad og opptak
  • studielån
  • studiestart
  • studiehverdagen
  • studentbolig
  • utveksling

De besøkende 10 studentene fra de forskjellige skolene hadde et par minutter til å presentere seg, før de gikk til hver sine rom der elevene kunne komme for å få mer informasjon.

Å studere i Norge

Elevene anbefales på det sterkeste til å begynne i god tid med å lese om de forskjellige studiene og studiestedene. Det finnes utrolig mange valgmuligheter, og man bør tenke seg om i forhold til hva man ønsker å drive med i fremtiden – og hvilket studium man derfor vil ta.

Norge har studietilbud spredt utover hele landet, i alt fra de største byene til mindre plasser – så det bør være noe for enhver smak. Som student bør man nemlig også tenke på hva man ønsker ved siden av studiene også – om man vil ha tilgang på mye friluftsliv, eller om man foretrekker kafélivet i en by.

Det anbefales også å engasjere seg ved siden av studiene – i studentverv, arrangementer, fritidsaktiviteter, deltidsjobb og å være sosial.

Kostnader

Det er ganske unikt for Norge at selve studietilbudene (ved offentlige skoler) er gratis. Den største utgiften man har, er som regel boutgifter. Studentsamskipnaden har imidlertid veldig mange boliger til en rimeligere pris, og der kan man søke om bolig også før man har studieplass.

At vi har Lånekassen som kan gi gunstige lån til studenter, og som til dels kan gjøre om lån til stipend, er også et veldig godt tilbud.

Hva skal man velge?

Studietilbudene ved høyere utdanning i Norge er hovedsakelig bygd opp med;

  • Årsstudier
  • Bachelorstudier (3-årig)
  • Masterstudier (til sammen 5-årig, men kan bygges opp ulikt)

Man kan også ta studier i Forsvaret eller gå på fagskole. Folkehøgskole er også et alternativ, om man for eksempel ønsker et «friår» etter videregående, men dette gir ikke formell utdanning.

De fleste universiteter og høgskoler har avtaler med tilsvarende institusjoner over hele verden, og man kan kombinere studiene i Norge med utveksling i utlandet.

Om man vet hva slags yrke man ønsker, f.eks. sykepleier, så blir spørsmålet hvor man skal studere. Men om man er usikker på hva man senere vil jobbe med, kan det være lurt å velge noe litt mer generelt. Da kan veien bli til mens man går, eller man finner ut hva man vil ut i fra de fagene man blir kjent med.

Er du usikker på hva du skal velge, anbefales det at du tar en prat med de som kjenner deg (foreldre, venner, mm) for å be om råd om hva de synes kan passe for deg.

Stor overgang å bli student

For å lette overgangen til å bli student, er det vanlig at universitetene og høgskolene har fadderordninger ved skolestart. Man vil da ha en erfaren student og/eller gruppe å forholde seg til som man kan spørre ved behov.

Å være student regnes som en fulltidsjobb. Forskjellen fra å gå på videregående er at man har mye større frihet – men med det følger også større ansvar. Man kan i mye større grad legge opp hverdagen sin selv, ut i fra hvilke forelesninger man vil – eller må (for noe kan være obligatorisk) – følge. Men man må da også passe på at man får tilegnet seg den kunnskapen som kreves på studiet.

Viktig!

1. april åpner Samordna opptak for søking.

15. april er søknadsfristen til høyere utdanning – og denne fristen er absolutt!

1. juli er fristen for å eventuelt omprioritere valgene man har satt opp.

20. juli sendes det ut tilbud.

24. juli er svarfristen.

Noen studier har opptakskrav utover generell studiekompetanse. Dette står beskrevet for de enkelte studiene.

Alle universiteter og høgskoler har egne nettsider som forteller om sine studietilbud, studentmiljø, aktiviteter mm, og som søker anbefales du å gå inn og se hva de forskjellige kan tilby.

Se også på utdanning.nosamordnaopptak.no og studie.no.

Lykke til med fremtidsvalgene!

Vi ønsker alle våre elever lykke til med valgene og videre studier for de som har planer om dette!

Bilde av frister, beskrevet i teksten - Klikk for stort bildeViktige frister Ingunn Schult
Til toppen