Vern om ytringsfriheten!

Ytringsfrihet er et hett tema. Men hvor kommer det fra? Hvilke etapper har den gjort på veien fra sin begynnelse fram til i dag. Har den noen grenser? Bør den ha noen grenser?

Foredragsholder Sigbjørn Mostue - Klikk for stort bildeSigbjørn Mostue Ingunn Schult

Sigbjørn Mostue

Sigbjørn Mostue er idéhistoriker og forfatter, og har skrevet et 20-talls bøker – både for barn, unge og voksne. Han er også en erfaren foredragsholder som i over to tiår har fartet land og strand rundt i Norge. 

Han sitter i styret i Norske PEN (Poets, Editors and Novelists), hvis oppgave er å vokte, reagere og aksjonere der ytringsfrihet kommer under direkte eller indirekte press. Mostue har et oppriktig ønske om at våre ungdommer skal ta ytringsfriheten på alvor.

Mostue har et foredrag som heter «Ytringsfriheten i fare?», som tilbys via Den kulturelle skolesekken (DKS), og nå har han vært hos oss.

Ordsky om tanker rundt ytringsfrihet - Klikk for stort bildeKonsekvenser rundt ytringsfrihet Illustrasjon Mostue

Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er retten til å si sin mening uten å bli straffeforfulgt – og uten å bli utsatt for trusler eller vold. Ytringsfriheten er også avgjørende for at et demokrati skal fungere. 

Ytringsfrihet betyr at man kan si nesten hva man vil, om nesten hva som helst. Ytringsfriheten er likevel ikke absolutt, og enkelte ytringer kan være straffbare. Det er imidlertid ikke nok at ytringen er nedsettende eller provoserende.

Det var Opplysningstiden (på 1700-tallet) som var starten på fokus på ytringsfrihet. I denne perioden var det et opprør mot autoritetene i samfunnet, spesielt kirken og staten. Folk måtte få lov til og tro og mene hva de ville, og de kjempet for tanke-, tros- og ytringsfriheten.

Ytringsfrihetens utbredelse

På 1990-tallet, etter Berlinmurens fall og oppløsningen av Sovjetunionen, var det flere og flere land som innførte demokrati. Nå er vi imidlertid tilbake på 1986-nivå i antall demokratier, da det er flere land som har fått autoritære styrer.

Verdenskart over demokratiske land med demokrati - Klikk for stort bildeKart over demokratiske land Illustrasjon Mostue

Kartet over viser hvor vi i dag finner demokratiske land, der de mørkest grønne er mest demokratiske, og “trafikklyssystemet” brukes, hvor de mørkest røde er minst demokratiske.

Nedenfor er en tilsvarende illustrasjon over hvor høy grad av pressefrihet det er i verden, og demokrati og presse-/ytringsfrihet henger nøye sammen.

Verdenskart over pressefrihet - Klikk for stort bildeKart over pressefrihet Illustrasjon Mostue

Uheldig utvikling

Terrorangrepet i USA 11. september 2011, Terroren i Oslo og Utøya 22. juli 211, massakren på Charlie Hebdo-redaksjonen og opptøyer rundt bruk av hijab (f.eks. i Iran) er eksempler på hendelser som har bidratt til at flere – spesielt unge mennesker - kvier seg for å benytte ytringsfriheten, av frykt for konsekvensene det kan få. Sosiale medier, og hvordan man kan bli utsatt for hets der, er også en viktig faktor.

Sensur er ytringsfrihetens “onde stebror”. I de land som styres med sensur, vil landets ledelse kontrollere folks tanker ved å bestemme hva de får av informasjon (gjennom f.eks. aviser, TV, skole, filmer, mm) og dermed hva de vet og også hva de har lov til å si.

Oppfordring

Ytringsfriheten er demokratiets bærebjelke, og må vernes om! Vi må lære oss å bruke ytringsfriheten, ved å også lytte til andres meninger, og kunne være venner selv om vi ikke mener de samme tingene.

Mostue avsluttet med å oppfordre til å bringe ytringsfriheten videre!

Voltaires "oppsummering" av ytringsfrihet: Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det. - Klikk for stort bildeVoltaires "oppsummering" av ytringsfrihet Illustrasjon Mostue