Vi tar debatten...

Det var god representasjon fra ungdomspartiene ved årets skolevalgdebatt; Rødt, SV, AUF, Sp, MDG, V, H og FrP – og stemningen var god, også ispedd både humor og sang i noen av innleggene.

Partiene holdt innledende taler før debatten satte i gang, og i sine innledninger hadde debattantene fokus på alt fra skolepolitikk, klima, distrikts- og sentraliseringspolitikk, flyktninge- og innvandringspolitikk, frihet, rettferdighet, velferd og verdivalg. Deltakerne var ivrige, og noen av dem ville gjerne ha ordet hele tiden.

Klima og miljø

Selve debatten startet med temaet «klima og miljø». Partiene var enige i at det ikke går an å bare prate om dette, men at noe også må gjøres. Det var imidlertid tydelig at de ikke er enige i hvordan klimaendringene skal bekjempes. Diskusjonen gikk heftig om hvorvidt vi skal fortsette med oljeutvinning eller ikke, hvordan vi skal erstatte oljeenergien med fornybar energi – med f.eks. vann-, vind- og solkraft, samt offshore vindkraft, og hvordan vi kan skape nye arbeidsplasser. Diskusjonen gikk også rundt hvorvidt de forskjellige partiene faktisk har redusert utslippene, og hvordan de ulike fløyene har tenkt til å gjøre noe med klimautslippene.

Rusreformen

Det neste temaet for diskusjon var «rusreformen». Alle var opptatt av at noe må gjøres for de rusavhengige, og at de ikke ønsker at Norge skal fortsette å ligge i toppen i Europa mht overdosedødsfall. Meningene spriket imidlertid i forhold til om rus skal legaliseres eller ikke, men alle går inn for å ruste opp helsetilbudene til de rusavhengige - både mht avrusning, rehabilitering og oppfølging i etterkant. Graden av straff og/eller eventuell avkriminalisering av rusmisbrukere var debattantene mer uenige om.

Ja/nei-spørsmål

Neste post på programmet var at paneldeltakerne ble stilt spørsmål som hadde kommet inn, som de skulle svare ja eller nei på. Alle hadde et skilt med 'ja' på den ene siden og 'nei' på den andre, som de skulle holde opp og svare med. Noen av spørsmålene var:

  • For eller mot konverteringsterapi?
  • Skal vi innføre et tredje juridisk kjønn?
  • Skal vi avskaffe abortnemda?
  • Vil vi ha en samtykkelov?
  • Skal vi fjerne fraværsgrensen i skolen?
  • Vil vi oppløse Viken?
  • Skal vi sette en sluttdato for oljeboring?
  • Skal vi ta inn flere kvoteflyktninger?

Svarene var like varierte som partiene har meninger om de forskjellige temaene.

Avslutning

Alle partiene fikk holde en appell avslutningsvis. Da trakk de hovedsakelig frem noe av verdigrunnlaget i sine egne partier, som f.eks.; rettferdighet, makt over eget liv, vi må bygge hele Norge, vi vil ha Norge på sitt beste, frihet for alle, miljøprioriteringer og kvinners rettigheter.

Valgtorg

Etter debatten hadde alle partiene stands med informasjonsmateriell og diverse profileringsartikler. Elevene hadde anledning til å gå rundt og prate med politikerne som sto der, om det var noe de lurte på.

Det var hovedsakelig tredjeklasseelever som var fysisk tilstede under debatten, mens de andre klassene fulgte med digitalt i sine klasserom. Første- og andreklassene kom til valgtorget til oppsatte tider, etter at tredjeklassene var ferdige.

Selve skolevalget

Etter det som foregikk i gymsalen, med debatt og valgtorg, hadde elevene mulighet til å gå inn på nettet og avgi sin stemme, enten på telefonen eller PC’n.

Så nå gjenstår det bare å se hva resultatene blir - om politikerne klarte å overbevise elevene til sin fordel eller ikke, og hvor stor valgdeltakelsen blir. 

Til toppen