Yrkesmesse 2021

Lurer du på hva du skal «bli» eller jobbe med…? Da kan det hende du finner svaret på årets yrkesmesse.

For tredje gang arrangerer Indre Østfold Næringsutvikling AS en regional yrkesmesse - som er i Askimhallen onsdag 24. november, fra kl. 09.00 til kl. 18.00. Messa vil ha fokus på videregående utdanning, rekruttering, kompetanseheving og omdømmebygging av yrkesfag.

 "2021 Kompetanse"

Lokale muligheter

Bakgrunnen for messa er at mange bedrifter i Indre Østfold sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft, skolen trenger flere læreplasser og alle vil ha rett person på rett sted med riktig kompetanse. Et mål i dette arbeidet er da å arrangere en lokal yrkesmesse i Indre Østfold, for å vise fram hvilke muligheter vi har lokalt.

Målgruppe

Det er ønskelig at samtlige 9.- og 10.-klassinger og videregående elever deltar, samt foreldre/foresatte. Mange klasser er allerede påmeldt, og vi håper at så mange som mulig kommer. 

Mer om messa

På fjorårets messe ble det laget en liten video som viser litt om hvordan det var på forrige messe, i 2020.

I begynnelsen av november hadde Smaalenene Avis en sak om den kommende messa.

Her finner du informasjonsskrivet om messa. (PDF, 854 kB)

 

Velkommen til regional yrkesmesse 24. november 2021!

Til toppen