Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Ved behov kan vi være behjelpelig med henvisning videre. Skolehelsetjenesten jobber lavterskel med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid.

Skolehelsetjenesten har kontorer i H-bygget. Du kan få drop-in timer eller gjøre avtale om en tid for samtale.

Hos oss kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å snakke med en trygg fagperson. Du kan få råd og veiledning om blant annet:

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 

Skolehelsetjenesten består av:

 • Helsesykepleier Anita Kolberg som er å treffe hver dag i H-bygget. Anita kan også nås på mobil 41 53 12 87.
 • Helsesykepleier Lise Mette Solbrække som er å treffe på tirsdag og onsdag. Hun kan også nås på mobil 90 19 42 10.

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten:

 • Time hos skolehelsetjenesten regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Vi har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Samarbeidspartnere:

 • Foresatte
 • Elevtjenesten
 • Fastlege
 • PPT
 • BUP
 • Avdeling familie
 • Psykisk helseteam

Helsestasjon for ungdom


Helsestasjon for ungdom i alderen 13–23 år er et gratis tilbud.
Der kan man få konsultasjon med helsesykepleier, lege eller jordmor.

Åpningstider og kontaktinfo:

 

Askim

 • mandager kl. 14.00–17.00
 • onsdager kl. 12.30–16.30
 • torsdager (guttedag) kl. 14.00-17.00

Besøksadresse: Rådhusgata 22, 1830 Askim
Telefonnummer: 901 94 210 / 415 31 287
E-post: hfu@io.kommune.no

Mysen

 • torsdager kl. 14.00-16.00

Besøksadresse: Kløverveien 2, 1850 Mysen
Telefonnummer: 901 94 210 / 41 31 285
E-post: hfu@io.kommune.no