Skolens ledelse

Rektor

Vigdis Gjerberg

 • Overordnet faglig, pedagogisk og administrativ leder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Assisterende rektor

Arnfinn Løken

 • Rektors stedfortreder
 • Eksamensleder
 • Kompetanseplan og rekruttering
 • Elevsaker
 • Ansvar for oppfølging og samarbeid med russen
 • Ansvar for gjennomføring av interne og eksterne evalueringer
 • Internasjonalisering

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Anja Saxebøl

 • Timeplanlegging
 • Fag- og timefordeling
 • Fagukeplanlegging
 • Fagvalg ST (Studiespesialisering)
 • Koordinere skolens FYR-arbeid
 • Bistå og samarbeide med fagledere på ST (Studiespesialisering)
 • Oppfølging av skolens styringssystem og pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 05
 • Telefon mobil: 950 74 571
 • E-post: anjas@viken.no

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Else Haug

 • Ansvar for elevtjenesten
 • Ansvar for tilrettelagt opplæring
 • Ansvar for forebygging og oppfølging av elevenes psykososiale miljø
 • Ansvar for overganger fra grunnskole til videregående skole
 • Ansvar for skolens bibliotek
 • Ansvar for elevrådet
 • Koordinator helsefremmende skole

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 06
 • Telefon mobil: 916 84 220
 • E-post: elseh@viken.no

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Helga Sofie Berg

 • Ansvar for voksenopplæring
 • Ansvar for inntak og dokumentasjon
 • Ansvar for elevenes kompetansebevis og vitnemål
 • Behandler søknader om fritak for fag
 • Behandler søknader om og tilrettelegging av prøver og eksamen
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av karaktermøter
 • Statistikk og resultatoppfølging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 04
 • Telefon mobil: 464 67 394
 • E-post: helgab@viken.no

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Ida Kværnes

 • Ansvar for voksenopplæring
 • Ansvar for inntak og dokumentasjon
 • Ansvar for elevenes kompetansebevis og vitnemål
 • Behandler søknader om fritak for fag
 • Behandler søknader om og tilrettelegging av prøver og eksamen
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av karaktermøter
 • Statistikk og resultatoppfølging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 13
 • Telefon mobil: 977 99 995
 • E-post: idak@viken.no

Klikk for stort bilde 

Økonomi- og personalleder

Terje Salvesen

 • Ansvar for oppfølging av økonomi, regnskap, budsjett og rapportering
 • Web- og informasjonsansvarlig via nettside, ansattportal og sosiale medier
 • Ansvar for utlån/utleie av skolens lokaler

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder og Fagleder BA (Bygg og anlegg)

Odd Terje Nilsen

 • Filialleder på Næringsparken
 • Ansvar for flerfaglig Vg3
 • Ansvar for OT-klassen
 • Byggesaksoppfølging
 • Trafikkansvarlig
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Vikaransvar

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Fagleder EL (Elektro og datateknologi)

Trond E. Nilsson

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 44
 • Telefon mobil: 911 47 614
 • E-post: trondn@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder HO (Helse og oppvekst)

Trude Skogsberg

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 57
 • Telefon mobil: 478 09 320
 • E-post: trudesk@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder ID (Idrettsfag)

Jon Arne Kristoffersen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontakt

 • Telefon kontor: 69 81 63 86
 • Telefon mobil: 481 07 675
 • E-post: jonk@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder MDD (Musikk, dans og drama)

Rolf Erichsen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Kulturell skolesekk

Kontakt

 • Telefon kontor: 69 81 63 26
 • Telefon mobil: 984 32 158
 • E-post: rolfe@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder SSR (Salg, service og reiseliv)

Jan-Erik Lien

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar 
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Fagleder TIF (Teknologi- og industrifag)

Daniel Lien

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Risikovurdering
 • Ansvarlig for skolens kjøretøy
 • Eksamen for praksiskandidater

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Fagleder ST (Studiespesialisering)

Guri Øiseth

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 27
 • Telefon mobil: 977 64 394
 • E-post: gurio@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder ST (Studiespesialisering)

Cecilie L. Aardal

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde  

Fagleder ST (Studiespesialisering)

Rønnaug Hovde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

 

Til toppen