Skolens ledelse

Rektor

Vigdis Gjerberg

 • Overordnet faglig, pedagogisk og administrativ leder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid

Kontaktinfo

 

Assisterende rektor

Arnfinn Løken

 • Rektors stedfortreder
 • Eksamensleder
 • Kompetanseplan og rekruttering
 • Elevsaker
 • Ansvar for oppfølging og samarbeid med russen
 • Ansvar for gjennomføring av interne og eksterne evalueringer
 • Internasjonalisering

Kontaktinfo

 

Utdanningsleder og fagleder ST (Studiespesialisering)

Anja Saxebøl

 • Timeplanlegging
 • Fag- og timefordeling
 • Fagukeplanlegging
 • Fagvalg ST (Studiespesialisering)
 • Koordinere skolens FYR-arbeid
 • Bistå og samarbeide med fagledere på ST (Studiespesialisering)
 • Oppfølging av skolens styringssystem og pedagogisk utviklingsarbeid
   
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar

Kontaktinfo

 

Utdanningsleder

Else Haug

 • Ansvar for elevtjenesten
 • Ansvar for tilrettelagt opplæring
 • Ansvar for forebygging og oppfølging av elevenes psykososiale miljø
 • Ansvar for overganger fra grunnskole til videregående skole
 • Ansvar for skolens bibliotek
 • Ansvar for elevrådet
 • Koordinator helsefremmende skole

Kontaktinfo

 

 

Utdanningsleder

Ida Kværnes

 • Ansvar for voksenopplæring
 • Ansvar for inntak og dokumentasjon
 • Ansvar for elevenes kompetansebevis og vitnemål
 • Behandler søknader om fritak for fag
 • Behandler søknader om og tilrettelegging av prøver og eksamen
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av karaktermøter
 • Statistikk og resultatoppfølging

Kontaktinfo

 

Økonomi- og personalleder

Terje Salvesen

 • Ansvar for lønn, økonomi, regnskap, budsjett og rapportering
 • Web- og informasjonsansvarlig via nettside, ansattportal og sosiale medier

Kontaktinfo

 

Fagleder EL (Elektro og datateknologi)

Bård T. Løken

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

   

Fagleder HO (Helse og oppvekst)

Nina Alette Reinsborg

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Ansvar for OT-klassen

Kontaktinfo

    

Fagleder ID (Idrettsfag)

Jon Arne Kristoffersen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontakt

 

Fagleder MDD (Musikk, dans og drama)

Rolf Erichsen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Kulturell skolesekk

Kontakt

 

Fagleder SSR (Salg, service og reiseliv)
Leder drift og beredskap

Jan-Erik Lien

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar 
 • Drift og renhold
 • HMS- og beredskap
 • Fag- og timeplanlegging
 • Ansvar for utlån/utleie av skolens lokaler

Kontaktinfo

  

Fagleder TIF (Teknologi- og industrifag) og BA (Bygg- og anleggsteknikk)

Daniel Lien

 • Filialleder på Næringsparken
 • Ansvar for flerfaglig Vg3
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Risikovurdering
 • Ansvarlig for skolens kjøretøy
 • Eksamen for praksiskandidater

Kontaktinfo

 

 

 

Fagleder ST (Studiespesialisering)

Cecilie L. Aardal

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

  

Fagleder ST (Studiespesialisering)

Rønnaug Hovde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 Kontaktinfo

 

 

Til toppen