Skolens pedagogiske plattform

Skolens utviklingsplan for perioden 2017-2020 heter "En skole for alle".

I en skole for alle er det viktig at alle er velkomne og at alle opplever gode relasjoner til andre. Alle skal føle tilhørighet og alle skal bli sett.

I en skole for alle er mangfold, aksept, likeverd, respekt, toleranse og trygghet viktige verdier. Alle skal få starte med blanke ark. Alle elever og ansatte skal oppleve at man er inkludert i et sosialt fellesskap og at det er samhold i sin klasse/seksjon.

I en skole for alle skal man oppleve et fellesskap på tvers av utdanningsprogrammene. Det skal være tverrfaglig kommunikasjon og fokus på FYR (fellesfag, yrkesretting og relevans) og annet tverrfaglig samarbeid.

Skolen skal være som en grunnmur som alle elevene kan stå på i sin vei videre. Alle skal gis reelle muligheter til faglig utvikling og det skal være rom for nysgjerrighet. Samtidig skal man vite at man ikke bare har rettigheter, men at man også selv må jobbe for å oppnå resultater.

Man skal anerkjenne ulike ferdigheter og alle elever må oppleve mestringsfølelse. Alle skal kunne forvente et innovativt, tilpasset, relevant og inspirerende opplæringstilbud slik at man kan nå sitt potensiale. Alle skal oppleve at de får hjelp, støtte og tilrettelegging for å overvinne sine utfordringer.

I denne PDF-filen kan du lese hele skolens utviklingsplan i sin helhet:  Askim vgs utviklingsplan 2017 til 2020 (PDF, 2 MB)