Den gode økta

Askim videregående skole er en skole for alle med ulike arenaer og ulike undervisningssituasjoner. Vi er opptatt av å se den enkelte og at alle skal ha et godt læringsmiljø som gir grunnlag for å oppleve læringsglede. Åpenhet er en viktig del av prinsippet om «den gode økta». Derfor har vi laget et mønster for opplæringen. Det at læreren er leder på sin arena, er med på å fremme god undervisning. Lærerne er fagpersoner som skal beherske varierte arbeidsmåter og klare å tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger. «Den gode økta» skal ha et løft-fokus og gi elevene mestring. 

"Den gode økta" ved Askim videregående skole ledes av læreren som:

Forutsetninger – klasseledelse og planlegging

 • Deltar aktivt i kollegasamarbeid  
 • Jobber aktivt for å skape en god relasjon til elevene 
 • Jobber aktivt for å skape et sosialt og trygt læringsmiljø 
 • Formidler tydelige forventninger til eleven 
 • Skaper et forutsigbart og strukturert læringsmiljø 
 • Planlegger øktas aktivitet og tenker gjennom hvilke utfordringer som kan oppstå  
 • Sørger for effektiv utnyttelse av tiden 
 • Følger opp skolens og klassens regler  

Oppstart

 • Er presis og har med seg alt som trengs av utstyr 
 • Hilser og smiler og får eleven til å føle seg velkommen 
 • Markerer tydelig at økta er i gang 
 • Presenterer øktas mål og arbeidsmetoder for elevene 

Underveis

 • Ser hver enkelt elev, gir tilpasset opplæring og følger opp dem som eventuelt har andre arbeidsoppgaver 
 • Bruker hensiktsmessige og varierte verktøy og undervisningsmetoder 
 • Legger til rette for elevaktivitet 
 • Tar seg tid til å hjelpe dem som trenger det 
 • Markerer overganger mellom aktiviteter 
 • Stopper opp, repeterer og endrer opplegget underveis ved behov 
 • Er raus med ros og tilbakemelding på arbeidet eleven gjør 

Avslutning

 • Oppsummerer økta, eller gir elevene rom til å snakke om hva de har lært 
 • Forbereder elevene til neste økt og eventuelt hjemmearbeid 
 • Markerer tydelig at timen er slutt og sørger for at rommet er ryddet