Våre husregler

En elev ved Askim videregående skole:

 • Er hensynsfull, hjelpsom og høflig
 • Møter alltid presis
 • Har med seg det som trengs til undervisningen
 • Konsentrerer seg om det faglige
 • Holder ro og orden
 • Deltar aktiv i undervisningen
 • Holder alle avtaler som gjøres
 • Tar vare på skolemateriell og skolens eiendom
 • Rydder etter seg
 • Melder fra hvis det er nødvendig å forlate skolen før skoleslutt
 • Holder seg oppdatert