Internasjonalisering

Askim videregående skole viderefører også i år sin satsning på internasjonale prosjekter. Mange av våre elever vil i løpet av skoleåret reise på utveksling til et europeisk land og motta gjenbesøk hvor de skal være verter for en utenlandsk gjest i en periode på inntil en uke.

Følgende prosjekter er i gang kommende skoleår:

Internasjonalisering
Prosjekt Elevgruppe Land involvert
Erasmus +. Highlight Your Surroundings 1STUA, 1STUB England, Nederland, Italia, Spania, Sverige, Tyskland, Slovenia, Norge
Erasmus +. Industry 4.0: Smart Companies and Smart Schools TIP, EL og SF (programfag IT) Tsjekkia, Østerrike og Norge
Kinna, Marks Gymnasieskola Elever fra HO Sverige og Norge
Elevutveksling Kronshagen Elever med programfag Tysk Vg2 SF Tyskland og Norge
Studietur til London Elever med program i kommunikasjon og kultur 3, engelsk litteratur og kultur, samfunnsfaglig engelsk, historie og filosofi og reiseliv og språk 2. Norge

Mange av prosjektene er delfinansiert av SIU (Senter for Internasjonalisering i Utdanningen).
Dersom du har ideer til prosjekter vil det være mulig å søke om midler både til elevutvekslinger og lærerutvekslinger. For mer informasjon, kontakt internasjonaliseringsansvarlig Arnfinn Løken (arnlok@ostfoldfk.no) eller gå inn på SIU sin hjemmeside www.siu.no.

Til toppen