Informasjon til deg som vil søke Askim vgs

Her er en felles film for hele skolen som forteller om hvilke valgmuligheter du har som elev hos oss.

Under finner du en Sway hvor hvert utdanningsprogram og skolens elevtjeneste presenterer seg selv.

Teknologi- og industrifagTeknologi & Industrifag (office.com)

IdrettsfagAskim vgs - Idrettsfag (office.com)

Elektro og datateknologiElektro og datateknologi (office.com)

El-teknologi og elektronikkEl-teknologi og elektronikk (office.com)

Helse- og oppvekstfagHelse- og oppvekst (office.com)

ElevtjenestenElevtjenesten (office.com)

Salg, service og reiselivSalg, service og reiseliv (office.com)

Musikk, dans og dramaMusikk Dans Drama Askim vgs (office.com)

StudiespesialiseringStudiespesialiserende "Brobygging 2020" (office.com)

Kombinasjonsklasser: Et tilbud til elever med kort botid i Norge: Kombinasjonsklasse (office.com)

Til toppen