Arbeidslivsfaget i gang – i år også som forskningsprosjekt!

86 tiendeklassinger er i gang arbeidslivsfaget på Åssiden! Her skal de bli bedre kjent med yrkesfagene i håp om å gjøre et riktig valg av videregående skole.

Første økt på Åssiden ble brukt til å bli kjent over litt pizza og en omvisning på skolen Det var en spent elevergruppe fra ni lokale ungdomsskoler som onsdag 13. oktober møtte opp på Åssiden videregående. Da ble arbeidslivsfaget for alvor sparket i gang! Faget kan velges av tiendeklassinger som ønsker å gjøre seg kjent med yrkesfag i stedet for å ta ekstra språktimer i ungdomsskolen. I løpet av skoleåret vil elevene få en innføring i seks ulike yrkesfag. Undervisningen starter rett etter skoleslutt på ungdomsskolen, kl. 14.00 og varer til kl.18.00 hver onsdag. Her vil de få prøve seg på praktiske oppgaver innenfor restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk, teknologi- og industrifag, elektrofag, informasjonsteknologi og medieproduksjon, samt frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

Forskningsprosjekt

I år skal en forsker fra universitetet i Sørøst-Norge skal følge en av gruppene. Forskeren skal gjennomføre feltarbeid for å observere hvordan vi på Åssiden har organisert opplæringen i arbeidslivsfaget. Forskningsprosjektet tar sikte på å lære mer om gode overganger fra ungdomsskole til yrkesfaglig opplæring på videregående med utgangspunkt i «Åssiden-modellen». Blant annen ønsker man å se på forhold som kan redusere fare for omvalg, lengre skoleavbrudd og samle kunnskap om hvordan man kan utvikle best mulige utdanningsløp for elever med praktiske interesser.

Vi ønsker alle elever og forsker velkommen til oss 😊 Lykke til med arbeidslivsfaget!

Sosialt fokus første økt på arbeidslivsfaget! 

Til toppen