Åssiden får nasjonal oppmerksomhet

Utdanningsdirektoratet har gitt mye plass til Åssiden vgs og rektor Ann-Mari i den splitter nye kompetansepakken, «Inkludering».

Åssiden vgs er anerkjent for å jobbe godt med inkluderende praksis. Nå kommer det til syne i Udirs splitter nye kompetansepakke, «Inkludering». I kompetansepakke møter du rektor Ann-Mari i samtaler med programleder Ronny Brede Aase.

De to siste årene Åssiden videregående skole har søkt etter lærere, var det 600 kandidater som søkte. – Vi er helt sikre på at våre verdier og måten verdiene driver arbeidet i skolen er en viktig forklaring på den store interessen for å jobbe hos oss. Det profesjonelle læringsfellesskapet er arena for å få til en god skole for alle elever. Arbeidet baserer seg på et helt grunnleggende menneskesyn, nemlig overbevisning om at alle elever kan lære og utvikle seg, både individuelt og som del av en gruppe, sier rektor Ann-Mari.

Rektor Ann-Mari Henriksen, Åssiden videregående skole Utdanningsdirektoratet

Hun fortsetter: - Så klart er vi stolte av at mange er interesserte i måten vi jobber på og det vi får til. Senest for et par uker siden var vi invitert ut til en annen fylkeskommune for å bidra til at rektorer og politikere sammen reflekterer over hva som skal til for at alle elever opplever en inkluderende skole, uavhengig av forutsetninger. Nå er det likevel viktig å si at også vi på Åssiden har mye å strekke oss etter for å sikre at alle elever opplever mestring, utvikling og tilhørighet hver dag. Men vi har et profesjonelt fellesskap som er enige om at det er målet, avslutter rektor.   

Udirs kompetansepakker

For å finne kompetansepakken, må du logge deg inn på Udir sine nettsider. Udir har utviklet kompetansepakker innenfor ulike temaer. Felles at de gir faglig påfyll og støtte til å utvikle kompetanse og praksis i barnehager, skoler, PP-tjenesten, lærebedrifter og prøvenemder. Kompetansepakkene er åpent tilgjengelig for alle, du kan lese mer om kompetansepakkene her https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetansepakker/