Betydelige forskningsmidler til Åssiden-modellen!

Klikk for stort bildeBåde forsker Geir Moshuus (til venstre) og Åssidens utviklingsleder Dag Ebbe Helgerud(i midten) er storfornøyde med forskningsmidlene.  Arbeidslivsfaget har fortsatt stor ekstern interesse. Etter felles søknad har Åssiden vgs og USN ved forsker Geir H Moshuus fått midler til å styrke profesjonsorientert og praksisretta FoU i samarbeid med arbeidslivet.

- Vår modell for opplæring i arbeidslivsfaget (ALF) har vist seg å bli en kjempesuksess. Det at vi når får tilgang til forskningsmidler er avgjørende for å skaffe kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle modellen som mange andre nå henter erfaringer fra, forteller utviklingsleder Dag Ebbe Helgerud.

Forskningsmidlene skal gå til prosjektet «Hva kan UngSA lære av Åssiden-modellen og hva kan Åssiden-modellen lære av UngSA?» Midlene går blant annet til frikjøp av lærere, feltarbeid på Åssiden vgs og analyseseminarer.

- Dette betyr at jeg gleder meg ekstra mye til neste skoleår og at ALF kommer i gang igjen, forteller Geir H. Moshuus

Prosjektet er delt i fire hovedområder; feltarbeid, kompetanseteam, datainnsamling og analyseseminar. Feltarbeidet starter opp med igangsettingen av arbeidslivsfaget høsten 2021-22 og foregå i løpet av hele skoleåret på Åssiden vgs.

 

Klikk for stort bildeElever jobber i arbeidslivsfaget          Utdrag av søknaden:

Helt sentralt i prosjektet står det som av og til omtales som “Åssiden-modellen”. Fra skoleåret 2017/2018 har Åssiden videregående tilbudt arbeidslivsfag (ALF) for 10. trinn-elever fra ungdomsskoler i Drammen. Samarbeidet kom i stand gjennom initiativ Åssiden videregående og lokale grunnskoleledere. Tilbudet ble raskt populært blant elevene som deltok og økte raskt i omfang.

Elevene som deltar i arbeidslivsfaget på Åssiden blir vurdert til å ha spesielt nytte av å oppleve mestring gjennom praktisk tilnærming til videregående opplæring. Åssiden videregående har hele ansvaret for gjennomføringen, og opplæringen foregår i skolens verksteder/lokaler på ettermiddagstid med egne lærerressurser.

Ordningen har møtt stor interesse fra andre skoler, fylkeskommuner og fagmiljøer og det virker som om opplegget har truffet de utvalgte elevene på en spesielt god måte – men også foresatte, lokalmiljø, ansatte og ledere i skolen vurderer tilbudet som verdifullt og nyttig. I dette prosjektet vil vi i samarbeid med Åssiden VGS trekke veksler på denne erfaringen.

Arbeidslivsfaget er en feltarbeidsarena hvor UngSA kan komplementeres med feltobservasjoner med unge som står i overgangen fra ungdomsskole til videregående. I feltarbeidet vil vi etablere kontakt og rekruttere noen av lærerne inn i en kompetansegruppe for UngSA.

Klikk for stort bildeElever prøver seg på varierte oppgaver i arbeidslivsfaget  

Til toppen