Bransjetreff om bemanningsutfordringer i lokalt arbeidsliv

25. september arrangeres bransjetreff på Åssiden vgs. Tema: Hvordan skape bedre match mellom arbeidslivets behov og kompetansen som tilbys? 

Bransjetreffet er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Drammen kommune og NAV Drammen. En rekke bidragsytere fra utdanningssektoren, offentlige virksomheter og privat næringsliv utgjør programmet som skal sammen peke ut løsninger på bemanningsutfordringer i ulike bransjer. 

Program for dagen 

Tid og sted: 25. september kl. 09.00-12.00 - Bygg D, rom D253(andre etasje)

  • Terje Njaastad, driftssjef i Brakar, tidligere avdelingsleder i Vy: Hvordan lykkes med å få tak i vanskelig tilgjengelig arbeidskraft?  

 

  • Siyamak Nemati, butikksjef Kiwi XL på Strømsø senter: Hva betyr rekruttering av mangfold for arbeidsmiljø, resultater og omdømmebygging?   

 

  • Randi Håkonsen, virksomhetsleder Drammen kommune: Hvordan rekruttere og tiltrekke seg kompetanse for å imøtekomme innbyggernes behov i helsesektoren?

 

  • Faten Lubani, prosjektleder for Globale Sandefjord og Elin Sørensen, prosjektarbeider i Globale Sandefjord: Mangfold gir styrke!

 

  • Tove Janne Blom, leder for OPUS Drammen på Åssiden vgs. og Kristine Novak, leder for Karriere Buskerud: Hvordan kan fylkeskommunen legge til rette for kvalifiseringsløp som møter den enkeltes og arbeidslivets behov?  

 

  • Hans Kristian Opsahl og Cathrine W. Svendsen, tiltaksansvarlige i NAV Drammen: Hvilke virkemidler har NAV?

 

elever på kokkelinje -eksempelbilde - Klikk for stort bilde

Påmelding - frist 20. september

Meld deg på her 

Eller bruk QR-koden: