Elevundersøkelsen gjennomføres i desember

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Elevundersøkelsen Pixabay  På Åssiden videregående gjennomføres undersøkelsen de to siste skoleukene før jul i år. Her kan du finne spørsmålene alle elevene skal besvare Spørsmål i Elevundersøkelsen (udir.no)

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, desto sikrere blir resultatet. Et representativt resultat er viktig for oss som skal jobbe med tiltak knyttet til læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)

Til toppen