Elevundersøkelsen gjennomføres i desember

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Elevundersøkelsen Pixabay

På Åssiden videregående gjennomføres undersøkelsen i perioden fra tirsdag 29. november til 20. desember. Her kan du finne spørsmålene alle elevene skal besvare Spørsmål i Elevundersøkelsen (udir.no)

 

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, desto sikrere blir resultatet. Et representativt resultat er viktig for å kunne jobbe med tiltak knyttet til læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)