En grønnere skole - Tre nye år som Miljøfyrtårn!

Åssiden fortsetter arbeidet med å bli en grønnere skole og arbeidsplass. Denne uken fikk vi en hyggelig bekreftelse på at vi er på riktig vei med resertifisering som Miljøfyrtårn for tre nye år!

Grønn trio! Lars-Erik Andersen(drift), Fredrik Tollefsen(drift) og Per Trondsen(hovedverneombud) er glade for at skolen har blitt resertifisert som miljøfyrtårn. Legg merke til at også meterstokken som sørger for tilstrekkelig avstand er grønn.   

-Vi er veldig fornøyde med å få på plass resertifiseringen som Miljøfyrtårn før jul! De har vært mye arbeid og jeg vil spesielt berømme driftsansvarlige Lars-Erik Andersen og Fredrik Tollefsen som har lagt ned stor innsats for å få dette til, sier HR-leder Gunn Kari Bakke.

Skolen ønsker å ta et aktivt miljøansvar og bidra til en grønn omstilling. På Åssiden vgs samles over 2000 mennesker hver dag til aktiviteter som krever diverse utstyr og materialer. Som miljøfyrtårn må vi gå foran for å ta stadig grønnere valg og skape et større miljøfokus blant elever og ansatte. Bærekraftig utvikling også tydelig uttrykt i nye læreplaner, som et av tre tverrfaglige temaer. Du kan lese mer om det her. 

For å bli sertifisert Miljøfyrtårn må man oppfylle krav innenfor områdene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall. Du kan lese mer om stiftelsen Miljøfyrtårn på deres hjemmeside.

Her er noen av tiltakene skolen har innført

Redusere bruken av engangsprodukter betraktelig

Økt antall miljøvennlige produkter

Innendørs miljøstasjoner med kildesortering

Grundigere sortering av material- og utstyrsavfall brukt i elevarbeid

Økt fokus på gjenbruk av møbler og inventar

Arbeidsmiljøtiltak som diverse treningstilbud

Mer fokus på å selge\nyttiggjøre oss av produktene elevene lager, slik at materialene kommer til nytte og brukes lenge.

 

Noen av tiltakene vi planlegger fremover

Planer om «bærekraftuke»

Utendørs avfallsstasjoner med kildesortering

Innføre en «miljøpris» som utdeles årlig for beste miljøtiltak i undervisningen.

Innkjøp av bærekraftige, miljøvennlige produkter

Elektrifisering av utstyr- og maskinparken.

Synliggjøre at vi er et Miljøfyrtårn med visuelt materiell på skolen

 

Til toppen