Fleksibel læring for yrkesfag - Åssiden i EØS-prosjekt!

De neste tre årene er Åssiden med i et prosjekt der forskere og lærere på tvers av landegrenser, skal utforske hvordan man kan bruke Fleksibel læring på best mulig måte i yrkesfagopplæringen. 

 

I uke 14 var Åssiden vgs og Fagskolen i Viken vertskap for internasjonale kolleger fra Slovenia og Island. På grunn av pandemirestriksjoner var dette det første fysiske møtet mellom BlendVET-deltakerne, som kommer fra både universiteter og yrkesfagskoler. 

Det EØS-finansierte skoleutviklingsprosjektet skal samle erfaringer om hvordan den pedagogiske tilnærmingen Blended learning eller Fleksibel læring på hensiktsmessige måter kan benyttes i yrkesfagopplæring på både videregående- og høgskolenivå. Fleksibel læring er en samlebetegnelse for undervisningsmetoder der læreren tar i bruk digitale hjelpemidler og teknologi for å skape variert undervisning. 

Integrert del av skolens utviklingsarbeid

Hver partnerskole står fritt til å finne sin retning på prosjektet. Mens mange universiteter og høgskoler allerede i dag tilbyr fleksible utdanningsløp, der opplæringen foregår heldigitalt eller samlingsbasert, er Åssiden vgs sitt mål å utvikle oss på metoden Flipped Classroom eller Omvendt undervisning på norsk. Dette prosjektet, BlendVET, blir en integrert del av skolens hovedsatsningsområde; vurdering som gir læring, motivasjon og lærelyst. Ved bruk av korte instruksjonsvideoer håper vi å kunne frigjøre mer av lærerens tid til god underveisvurdering, tilpasset opplæring og varierte, elevaktive undervisningsformer. Et knippe lærere er plukket ut til å pilotere produksjon og bruk av slike korte læringsvideoer i undervisningen sin. 

De neste to årene vil Åssiden fortsette arbeidet med de internasjonale partnerskolene digitalt, samt fysiske seminarer i Slovenia 2023 og Island 2024. Ta gjerne en titt på prosjektets egen hjemmeside: BlendVET

Til toppen