Stoltdagen 14. juni

Plakat som gir informasjon om "stoltdagen", et skolearrangement med livsmestring som tema. Plakaten viser stolt-logo, at arrangementet avholdes 14. juni og bilde av håndballspillerne Gro Hammerseng-Edin og Anja Hammerseng-Edin, som skal holde foredraget "fremsnakk" for skolens elever - Klikk for stort bilde

For første gang arrangeres Stoltdagen på Åssiden Videregående! Den røde tråden er livsmestring med temaene motivasjon, fremsnakk og personlig vekst i fokus!

Høydepunktet er besøk av de tidligere håndballstjernene Gro og Anja Hammerseng-Edin som skal inspirere elevene til å finne frem til det beste i seg selv gjennom foredraget Fremsnakk.

Ombudet for barn og unge i Viken, Heidi Marie Høydal, skal snakke om relasjonelt mot. I tillegg får elevene bli kjent med  mange organisasjoner som jobber med livsmestring på hver sin måte!

PROGRAM FOR STOLTDAGEN 14. JUNI

Pulje 1: vg1-klasser fra FBIE, HO, BAT og EL

Pulje 1

Klokkeslett

 

Hva skjer?

09.00-09.15

Velkommen! Oppmøte i aulaen bygg A. 

09.15-09.45

Foredrag: Har du det i deg? ved ombudet for barn og unge i Viken - Heidi Marie Høydal

09.45-10.00

Pause med stands

10.00-11.00

Foredrag: Fremsnakk ved Anja og Gro Hammerseng-Edin

11.00-12.00

Lunsj og besøk på stands

12.00-13.00

Alle elever møter i sine klasser. Oppsummering\oppgaver\refleksjon

 

Pulje 2: vg1-klasser fra TEK, RM, MK\IM, påbyggklassene og kombiklassene

Pulje 2

Klokkeslett

11.00-11.30

 

Hva skjer?

Besøke stands utenfor bygg A

11.30-11.45

Velkommen! Oppmøte i aulaen bygg A. 

11.45-12.45

Foredrag: Fremsnakk ved Anja og Gro Hammerseng-Edin

12.45-13.00

Pause med stands

13.00-13.30

Foredrag: Har du det i deg? ved ombudet for barn og unge i Viken - Heidi Marie Høydal

13.30-14.30

Alle elever møter i sine klasser. Oppsummering/oppgaver/refleksjon

 

Organisasjoner med stands utenfor bygg A 

Helsestasjonen for barn og unge 

Amnesty  

Mental helse 

Fontenehuset 

Kirkens bymisjon 

Uteteamet og ungdomstorget 

Blåkors 

Krisesenteret 

ADHD – Drammen 

Fellesverket/Røde kors 

Pride 

NOK - senter for seksuelt misbrukte 

Angstringen 

Steg for steg

SOS-barnebyer

NAV