Har du meldt deg opp til privatisteksamen og ønsker hjelp med eksamensforberedelsene?

Vi arrangerer intensivkurs i forkant av privatisteksamen. Tilbudet gjelder elever som har fått IV eller 1 tidligere.

Meld din interesse for intensivkurs her

Frist for å melde interesse er 5. februar

Tilbudet gjelder elever som fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 skoleåret 2019–20, 2020–21 og 2021–22.

Dette får du:

  • undervisning på skolen frem til datoen for privatisteksamen våren 2023
  • mulighet til å låne bøker og andre læremidler av skolen
  • tilbakebetaling av avgiften for privatisteksamen etter at du har tatt eksamen

Forbehold om nok interesse for intensivkurs i det enkelte fag.