Nesten 100 elever og mange lærere fra Åssiden deltok på Studentenes dag på Papirbredden i slutten av uke 10. Elevene fikk presentert bygg, utdanningsmuligheter og deltok på ulike, relevante forelesninger. 

Verdens røykfrie dag ble høytidelig markert av tannhelseelever og -lærere i uke 22. Begivenheten omfattet blant annet konkurranse på stand i skolegården og utdeling av blomster og informasjonsmateriell i alle klasser. 

Avdelingen for elektrofag har fått to komplette trafokiosker fra det lokale næringslivet. – Utstyret er midt i blinken for opplæring innen energifagene. Med dette utstyret kan vi gi elevene relevant og virkelighetsnær opplæring, sier lærer Per Trondsen. 

Her finner du opplysninger om når og hvordan du må svare på tilbud om skoleplass i sommer, boklister for vg1 og vg2, info om ordningen med bærbare datamaskiner samt tid og sted for skolestart. 

Avdelingsleder Asle Nerhagen, avdeling for restaurant og matfag, mottar mottar fylkesrådmannens blomst. Begrunnelsen for dette er skolens store innsats under verdenscup-arrangementene i Drammen og i Vikersund. 

Skolens årlige vinteraktivitetsdag ble avholdt i Aron i uke 11. Over 1000 elever deltok på det vellykkede arrangementet. De fikk velge mellom mange nye og spennende aktiviteter. 

Som vanlig fikk 10. klassinger besøke Åssiden vgs på Åpen dag i november. Elever, lærere og rådgivere fra ungdomsskoler i nedre Buskerud fikk informasjon om videre utdanningsløp og yrkesmuligheter. 

Nesten 3000 personer fikk servering av elever fra Restaurant og matfag under skisprinten i Drammen sentrum i uke 11. Arrangementet gikk prikkfritt for seg. 

I uke 37 braket det løs idet det nye elevrådet holdt sitt første årlige møte. Fokuset var på å gjøre en bedre jobb etter dårlige resultater i fjorårets elevundersøkelse. 

Elleve MK-elever hadde ansvar for å filme alle innslagene under fylkeskonkurransen Ungdommens kulturmønstring (UKM) i uke 17. DVD-en de produserte hadde god omsetning under arrangementet. 

Til toppen