Ikke leieavtale med Berskaughallen

Fylkesutvalget godkjenner ikke forslaget til leieavtale med Berskaughallen AS for undervisning i kroppsøving for Åssiden-elever. Undervisningen foregår i dag i A-blokka.

Fylkeskommunen har ønske om å leie den planlagte Berskaughallen til kroppsøvingsundervisning for elever på Åssiden videregående skole. Men fylkeskommunen mener at den tilbudte leiesummen er for høy i forhold til hvor mye skolen skal bruke hallen. Drammen Idrettsråd, Buskerud Bedrifts-IK, Drammen Innebandy og Åssiden IF er utleiere.

 

Nødvendige tiltak i A-blokka
Skolen kan ikke ta i mot flere elever før den får en annen løsning for undervisningen i kroppsøving. Idrettsanlegg ligger inne i A-blokka på skolen. Bygningen stod ferdigstilt i 1970 og har ikke vært gjennom noen større rehabilitering siden byggingen. Hvis Berskaughallen ikke blir bygd, vil det bli nødvendig med tiltak i A-blokka, skriver fylkesrådmannen i saksframlegget..

 

 

Fylkesutvalgets enstemmige vedtak:

a. Fylkesutvalget finner ikke å godkjenne foreliggende forslag til leieavtale med Berskaughallen AS.
b. Fylkesutvalget kan være villig til å godkjenne leieavtale med Berskaughallen AS under følgende forutsetninger:

- Buskerud fylkeskommunen skal betale leie i forhold til reell leietid, dvs faktiske brukstimer. Dette må justeres hvis faktisk utleietid øker utover forutsetningene i leieavtalen.

- Leien settes i forhold til hallens investeringskostnad. Det settes en øvre ramme for investeringskostnaden på 43 mill kr, jfr utkast til leieavtale av 2. november 2007.

- Hallens driftskostnader skal fordeles på brukerne etter samme prinsipp som for leie.

- Leie og andel driftskostnader skal beregnes i forhold til netto kostnader etter fradrag for inngående merverdiavgift og mottatte spillemidler.

- Det utstedes ikke fylkeskommunal garanti for lån. Dersom det er ønskelig at fylkeskommunen opptar lån for mellomfinansiering fram til spillemidler utbetales, kan det inngås avtale om dette. Rentemargin går til fradrag på årlig leie. Fylkestinget må godkjenne et evt. låneopptak.

Til toppen