Lærerikt valgfag

”Fritid, kultur og tradisjoner” har vært et populært valgfag for VK2 på helse- og sosialfag.

 De 25 elevene ble delt i seks grupper som jobbet med følgende temaer: Aktivitet for yngre funksjonshemmede, barn med Downs syndrom, maling, kaloriredusert ernæring, toving og mat som kultur. Altså noe for en hver smak.

Etter å ha satt seg godt inn i emnene, både teoretisk og praktisk, hadde gruppene fremføringer for klassen. Deretter ble det et nytt valg, nemlig å plukke ut to av de seks temaene for ekstra fordypning.

 

Lærerikt
Valget falt på maling og toving. Læreren satte av en dag hvor elevene fra tovegruppa og malegruppa underviste de andre elevene i klassen slik at alle fikk prøvd seg på begge teknikkene. - Vi hadde det kjempekoselig og både elevene og vi lærerne lærte masse nytt, forteller kontaktlærer Kari Kravik.

Til toppen