Samiske veivisere

I uke 14 var det samisk historie med joik og reinsdyr som gjaldt på Åssiden vgs. Da besøkte nemlig Veiviserne skolen.

Tre jenter i 20-årene gav elevene en spennende og annerledes skoletime ved å fortelle om samisk kultur og historie. Brita Iren Thomassson, May-Synnøve Trosten og Berit Kristine Andersen Guvsám fortalte om sitt folks kultur, historie, fordommer og samelivet i dag. Med film, musikk og spørsmål ble det en spennende og annerledes skoletime.

 

Viktig prosjekt
Samiske veivisere ble satt i gang i 2004 av kommunal-og regional departementet som et prøveprosjekt. Tre samiske ungdommer skulle reise rundt på videregående skoler og forteller om sin kultur. I 2007 ble prosjektet stemplet som vellykket, og i år er det den fjerde gruppen med ungdommer som reiser fra nord til sør.

Med opplæring fra den samiske høyskolen i Kautokeino står ungdommene støtt. Hver skole kan bestemme hva det skal være fokus på, musikk, relgion, kultur osv. Målet med prosjektet er å bevisstgjøre og fjerne fordommer mot samer, og gi et inntrykk av det moderne samesamfunnet gjennom ungdommens øyne.

 

 

Spennende og nyttig
På Åssiden var hovedfokuset fordommer og fornorskningen av kulturen. I og med at Åssiden er en skole med mange ulike kulturer som alle har hatt sin fornorskning, var dette et opplagt tema. Etter fire foredrag på to dager var både foredragsholdere og elever fornøyd. - Det er kjempespennende. Folk er interesserte og stiller spørsmål, samtidig som vi får reise rundt og møte masse folk, smiler May-Synnøve. Hun legger til at de føler de får frem budskapet på en bra måte, noe som elevene bekrefter: - Det er spennende å høre om en kultur som er i Norge og har så rik historie, men som vi ikke vet så mye om, sier Marius Muggerud.

Til toppen