Enten du er elev i ungdomsskole eller videregående, mor eller far, lærer eller rådgiver i grunnskolen, eller om du er interessert i Åssiden vgs av andre grunner, kan du sende oss en e-post. 

Hele 250 interesserte ungdomsskoleelever har besøkt avdeling for medier og kommunikasjon som en del av faget utdanningsvalg. Avdelingen har kun 30 plasser på VG1. 

Tidligere elev David Smith (22) deltar på Barack Obamas innsettelsesfest i uke 4. Bakgrunnen for invitasjonen er et internasjonalt diplomatikurs for ungdom, som Åssiden vgs delfinansierte mens David var elev her. 

Begge klassene VG3 medier og kommunikasjon var på felles studietur til Praha og Berlin i uke 46. Turen omfattet også et besøk i Theresienstadt konsentrasjonsleir. 

Skolens 159 minoritetselever har nå fått sin egen rådgiver. Anders Liverud skal spesielt hjelpe ungdommer med innvandrerbakgrunn. 

Femten ressurssterke ungdommer med kort botid i Norge gjennomfører et helt spesielt forberedende skoleår før vanlig videregående opplæring. 

Tradisjonen tro arrangerte elevrådet en variert juleforestilling som skapte en høytidelig avslutning på høstsemesteret. Årets utgave holdt høyt nivå. 

Ombyggingen av avdeling for restaurant- og matfag er i full gang. Kostnadsrammen på 76,5 mill. kr skal gi 380 kvadratmeter påbygg og en totalrenovering av 3200 kvadratmeter i bygg F, Liejordet. 

Med faglig alibi innenfor merkevarebygging, besøkte 3MKA og 3MKB Freia i uke 7. 

Drammenselever i 10. klasse og deres foresatte var invitert til informasjonskveld på Papirbredden i uke 4. Av et kull på 800 ungdommer, møtte omtrent 50 opp for å få opplysninger om videregående utdanning. 

Til toppen