Det oppsto håndgemeng mellom elever i uke 38. 

Oppdatert tirsdag 5. juni kl. 22.20: Arbeidskonflikten er slutt. En klasse mister likevel eksamen onsdag. Ellers skal alle elever møte til eksamen og forberedelsesdag. 

Vinnerlaget fra Buskerudcup deltok i Østlandsmesterskapet i Sarpsborg i uke 3. 

Elevundersøkelsen for 2012 viser at Åssiden vgs er helt uten røde felt for andre året på rad. 

Lærerne Runar Loftsberg og Knut Egen skal på studietur til BMWs motorsykkelfabrikk i Berlin. Hensikten er å forberede utvekslingsopphold for elever på TIP. 

Skolen har fått prosjektstøtte til å gjennomføre et pilotprosjekt med faste tider med jobbsøkerveiledning. 

Fjorårets sommeraktivitetsuke var en braksuksess. Også i år tilbys NyGIV-elever som skal begynne i vg1 en tidlig oppstart i uke 32. 

To klasser på til sammen 30 elever skal teste ut nettbrett som supplement til PC. 

Elever og lærere fra IKT-servicefag inviterte 10. klassinger til å invadere gymsalen i bygg A til data-LAN fra fredag til søndag i uke 44. 

Hovedutvalg for utdanning (HUU) bevilget midler til Åssidens bidrag i internasjonal uke i Drammen. Arrangementet er ett av fem hovedarrangementer i jubileumsåret. 

Til toppen