Satser ytterligere for redusere bråk og uro

Siden august 2009 har skolen brukt den såkalte byrdefull-/tidsressursen til prosjektet Klar-ferdig-RO. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

 

 

 

 

- Vi har hatt svært positive drøftinger i medbestemmelsesmøte (MBM) om bruk av den såkalte byrdefullressursen. De tillitsvalgte har vært konstruktive og positive til alternative løsninger. Med mindre det kommer andre føringer fra forhandlingene på fylkesnivå, er vi enige om fortsatt å bruke 2,1 stilling til Klar-ferdig-RO (KFR), forteller avdelingsleder Morten Chr. Nilsen. 

  

Målbart resultat 
Ved oppstarten i 2009 ble ett av målene av prosjektet definert slik at Åssiden videregående skole ikke skulle score rødt på arbeidsro i Elevundersøkelsen. Dette ble innfridd både i 2011 og 2012. I januar 2012 fikk samtlige elever og lærere mulighet til å uttrykke hva de mener om bråk og uro gjennom en individuell og anonym undersøkelse. – Det var mange oppløftende resultater, for eksempel at nesten 8 av 10 lærere mener at prosjektet bidrar positivt til læringstrykket og til elevmiljøet på skolen, sier Morten Chr. Nilsen. 

Skolens pott til byrdefull-/tidsressurs økes med totalt 0,95 stilling som resultat av nasjonale forhandlinger, og fordelingen av denne tilleggsressursen skal drøftes videre i skolens organer. 

  

Bakgrunn 
Prosjektet skal forbedre lærings- og arbeidsmiljøet både for elever og lærere. Målgruppen for prosjektet er elever med negativ atferd som får konsekvenser for egen læring, medelevers læringsmiljø eller for læreres arbeidsmiljø. 

Dette gjøres blant annet gjennom aktivt oppsøkende arbeid med enkeltelever og grupper, tydeliggjøring av grenser iht orden og atferd og ulik innsats til å redusere elevenes fravær fra undervisningen. 

Til toppen