Oppklarende informasjon om rødt nivå og kollektivtransport

Klikk for stort bildePraktisk arbeid prioriteres i oppmøtetiden  Usikker på hva rødt nivå på videregående skole innebærer? Her finner du svar!

Skolen får jevnlige henvendelser fra foreldre knyttet til gjennomføring av skolehverdagen på rødt nivå. Derfor ser vi det som nyttig å gi en oversikt med forklaringer på situasjonens hvem, hva, hvordan, hvorfor.

Hvorfor fysisk opplæring?

Spørsmålet skolen oftest får er: «Hvorfor har elevene fremdeles fysisk oppmøte og ikke utelukkende digital opplæring?» Svaret på det er enkelt: Rødt nivå betyr ikke stengte skoledører og hjemmeskole. Derimot betyr det at skolen må innføre mer omfattende smitteverntiltak, der de mest inngripende for elever og ansatte er krav om avstand og inndeling i mindre grupper med mål om å halvere antall nærkontakter og smittespredning. Tiltak på rødt nivå kan du lese mer om i den nye smittevernveilederen for videregående skole: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/

Hvem bestemmer?

En viktig presisering er at skolen selv ikke kan bestemme hvilket tiltaksnivå vi skal drive opplæring etter. Det er kun kommunale og nasjonale helsemyndigheter som har kompetanse og hjemmel til å gjøre slike vurderinger.

Hva gjør skolen på rødt nivå?

Dette skoleåret har relativt mange skoleuker blitt gjennomført på rødt nivå. I disse periodene har klassene blitt delt i mindre grupper med ulike oppmøtetider. Dette for å redusere antall nærkontakter og potensiell smittespredning. Noen dager\fag gjennomføres på skolen, andre hjemmefra via digital læringsplattform. I den fysiske oppmøtetiden har skolen prioritert at elevene i størst mulig grad skal jobbe med de praktiske fagene. Hovedargumentet for denne prioriteringen er at den praktiske opplæringen er vanskelig å gjennomføre digitalt på grunn av manglende tilgang til verksteder, materialer, verktøy, kjøkken, spesialrom etc. Denne organiseringen av skoleuka er et resultat av en helhetsvurdering der målet er å sikre elevenes opplæring og vurderingsgrunnlag på en best mulig måte. I tillegg har skolen fokus på å gi ekstra tilbud til de elevene som av ulike årsaker trenger tett oppfølging.

Hva med kollektivtransporten?

Skolen har også fått henvendelser fra foresatte som er bekymret for smitte på bussen. Her har skolen endret start- og sluttid for en rekke elevgrupper for å bidra til minst mulig trengsel. Vi har også gjentatte ganger oppfordret alle som bor innenfor rimelig avstand til skolen, om å sykle eller gå. Dette budskapet vil vi på nytt gjenta etter påske. Utover dette henviser vi til kollektivselskapene sine egne retningslinjer for smittevern. Det er viktig at elevene selv sørger for å følge de råd og anbefalinger som gis, inkludert bruk av munnbind. 

Andre tiltak i skolen?

Smittevernarbeidet utvikler seg stadig i takt med nye erfaringer og oppdaterte nasjonale veiledere. For eksempel er alle grupperom stengt for bruk og ingen elever skal oppholde seg i andre bygg enn sitt eget, med mindre det er lærerstyrt. 

Hvor lenge?

Kommuneoverlegene i Drammen og Lier har vedtatt at alle de videregående skolene drives etter rødt tiltaksnivå ut uke 15, det vil si til og med 16. april. Smittesituasjonen i vårt område følges tett, og skolen oppdaterer så snart vi får nye retningslinjer fra helsemyndighetene

Til toppen