Oppstart for vg3 fagopplæring i skole

1.november tar 94 nye elever fatt på sitt ettårige løp på vei mot fagbrev! I dag møtte en spent gjeng hverandre og instruktørene sine for første gang.

Intensivt opplæringsløp

Spente vg3-elever i salen  I løpet av det neste året skal de nye vg3-elevene få intensiv fagopplæring med målsetning om å bestå fagprøve i sitt lærefag neste høst. Som et alternativt løp til den tradisjonelle lærlingordningen med to år i bedrift, gjennomfører vg3-elevene sin opplæring med faginstruktører på skolen. Deler av opplæringsløpet kan også foregå som utplassering i private bedrifter eller offentlige virksomheter. Klassene jobber etter det enkelte fags læreplan for vg3 fagopplæring i skole og følger vanlige rammer for arbeidslivet med 5 ukers ferie. I år fordeler de 94 elevene seg på disse fagområdene:

Fremmøtte elever og instruktører i salen  -Helsefagarbeider

-Barne- og ungdomsarbeider

-Bilmekaniker, lette kjøretøy

-Elektriker

-Maler

-Tømrer  

Vg3 - En suksesshistorie på Åssiden

De oppmøtte vg3 elevene ble ønsket velkommen av rektor Ann-Mari Henriksen og avdelingsleder for vg3 Cecilie Meberg. I tillegg fikk de hilse på instruktører og avdelingsledere fra de respektive avdelingene. Henriksen og Meberg formidlet at Åssiden videregående er stolte av opplæringen som tilbys vg3-elevene og viser til en gjennomføringsprosent på over 90% fra forrige kull. Det betyr at 9 av 10 som deltok på tilsvarende oppstartsmøte i fjor endte opp med fagbrev i sitt fag. Tilbakemeldinger til skolen viser også at de aller fleste av disse har fått seg jobb i etterkant av bestått fagbrev. Det er noe å være stolt av! Skolen ønsker alle nye elever lykke til!

I godt humør! Glade for å ta i mot årets kull i vg3 fagopplæring i skole. Fra venstre Avdelingsleder for vg3 Cecilie Meberg og rektor Ann-Mari Henriksen  

Til toppen