Paviljongene snart klar til innflytting!

Om alt går etter planen kan klassene flytte inn allerede 1. april!

Skolen har vært i kontinuerlig vekst i senere år. Det har ført til økende "trangboddhet" på Åssiden. Inntil vi får et nybygg på plass, vil to nye "paviljongskoler" midlertidig dekke kapasitetsbehovet. Den største bygges utenfor bygg F og vil inneholde 7 store klasserom. En mindre variant settes opp utenfor bygg G, og vil benyttes av elever med behov for tilpasninger. 

  

Til toppen