Professorsamarbeid for Vg3-instruktører

Fagfornyelsen og vurderingspraksis står i fokus når professor Grete Haaland møter instruktører for vg3-fagopplæring i skole.

Instruktører for vg3 i skole. I midten foran professor Grete Haaland.   

-Det er fantastisk at vi har fått muligheten til et samarbeid med en kapasitet som Grete Haaland, sier Cecilie Meberg, avdelingsleder for Vg3 fagopplæring i skole. Haaland er professor ved Høgskolen i Østfold og har skrevet flere fagbøker om yrkesopplæring og vurdering i yrkesfag. Gjennom tre samlinger veileder hun Åssidens vg3-instruktører mot en vurderingspraksis som skal skape motivasjon og engasjement blant elevene.

-Dette er veldig verdifullt for oss. Kompetanseheving i regi av ledende forskermiljøer er spennende og nyttig. Jeg anbefaler alle som jobber med yrkesfag om å gjøre det samme, sier Meberg.

Hva er vg3 fagopplæring i skole?

Vg3 fagopplæring i skole er et alternativ til toårig læreplass. Periodevis kan det i enkelte yrkesfag være et begrenset antall læreplasser av ulike årsaker. Elever som har bestått vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram, men ikke fått tilbud om læreplass, får mulighet til å ta praktisk opplæring på skolen (vg3). Opplæringen varer i 12 måneder og er ulønnet. Målet er at elevene skal gå opp til fag- eller svenneprøve etter endt opplæring. I år er det ca. 70 elever som går vg3 i skole på Åssiden vgs.