Rødt nivå fra torsdag 16. desember

Åssiden vgs skal drive opplæring på rødt smittevernnivå. Det fører til endringer i skolehverdagen for elever og ansatte.

Alle landets videregående skoler er satt til rødt nivå fra torsdag 16. desember-13. januar. Det ble klart etter regjeringens pressekonferanse mandag kveld 13.12.21. For Åssiden videregående skole betyr rødt nivå betydelige endringer i skolehverdagen.

Avstandskravet på minst en meter i alle sitasjoner er den mest markante endringen. Det fører med seg at ikke alle kan være på skolen og i klasserommene samtidig. Derfor vil timeplanene forandres, og opplæringen vil for de fleste organiseres som en blanding av fysisk oppmøte og digital undervisning.

Ny timeplan for den enkelte klasse legges ut på Teams senest onsdag 15. desember kl. 12.00. Tiltaksnivået er pr. nå satt til å vare i fire uker, frem til torsdag 13. januar.

Oversikt over smitteverntiltak på rødt nivå

For elever

-Minst en meter avstand i alle situasjoner

-Inndeling i mindre klassegrupper eller bruk av større rom, så avstand overholdes

-Opplæringen organiseres som en blanding av fysisk oppmøte og digital undervisning

-Fast plass i klasserom

-Unngå håndhilsning og klemming

-Ikke møt på skolen dersom du er syk

-Unngå trengsel ved innganger og fellesområder

-Du møter koronaverter som minner deg på avstand og spriting av hender ved alle innganger

-Utstyr i yrkesfagene benyttes kun av en elev eller vaskes grundig ved bytte, der deling er nødvendig

-Kantina holder åpen med reduserte åpningstider. Man kan ikke oppholde seg i kantina, kun handle mat. Spising bør foregå på egen plass i klasserommet

For ansatte

-Hold minst en meters avstand til kolleger og elever i alle situasjoner

-Unngå håndhilsning og klemming

-Møter gjennomføres hovedsakelig digitalt

-Kan ambulere på tvers av klasser

-Ikke møt på skolen dersom du er syk

Vi minner om at det overordnede nivået ved rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og at det er mulig å holde oversikt over disse. Les hele smittevernveilederen for videregående skole her! 

Arbeidslivsfaget avlyses i perioden

Arbeidslivsfaget, der ungdomsskoleelever får opplæring på Åssiden på onsdager, utgår i perioden på rødt nivå. Skolen vil se på alternative måter å gjennomføre arbeidslivsfaget på om situasjonen med rødt nivå skulle vedvare.

Koronaverter, kantine og leksehjelp

Skolen vil sette koronaverter ved inngangen til alle bygg. Disse vil minne elevene på å holde avstand og sprite hender ved ankomst. Kantina vil i perioden holde åpent, men med noe redusert åpningstid. Det vil ikke være mulig å oppholde seg i kantina utover tiden det tar å handle. Bord blir fjernet og spising skal foregå i klasserom. Når det gjelder leksehjelp på tirsdager, så utgår den i perioden på rødt nivå, da det ikke er ønskelig at elever fra ulike klasser og avdelinger blandes.  

Samme tiltak for OPUS voksenopplæring

Vi understreker at de samme tiltakene gjelder for elever på OPUS voksenopplæring

Ukene etter juleferien

Rødt nivå er i denne omgang satt til å vare til og med 13. januar. Plan for de to første ukene på nyåret vil legges ut i den enkelte klasse sitt Teams før juleferien.

Til toppen