Streiken ble avsluttet fredag - skole som vanlig

Det er ikke lenger streik blant ansatte på Åssiden vgs. Alle elever får opplæring etter vanlig timeplan. 

Streiken er over!

 

-----

Oppdatert 4. juni. kl. 06:10: Her finner du dagens informasjon om hvem som påvirkes direkte av streiken. Elevene må også følge med i sine Teams.

Merk at alle elever som er i planlagte praksisopphold i bedrifter og virksomheter i hovedsak skal gjennomføre dette.  

Utdanningsprogram 

Konsekvens for elevene  

Kombinasjonsklasser for elever med kort botid i Norge  

Følgende klasser møter til undervisning fredag 4. juni:

 • Kombi A
 • Kombi B
 • Kombi C
 • Kombi D
 • Kombi E møter 09.30

Bygg- og anleggsteknikk (BAT)  

BAT VG1

Elever på VG1 som er på følgende verksteder har undervisning 1130-1430:

 • Tømrerverkstedet (lærer Espen Andersen)
 • Betongverkstedet (lærer Glenn Steen-Haugen)
 • Rørleggerverkstedet (lærer Marius Weum Stick)
 • Malerverkstedet (lærer Arnfinn Nyrønning)
 • Elever på de 4 andre verkstedene har ikke undervisning

I tillegg:

 • 1BAB møter 09:30 (AD)
 • 1BAH møter 09:30 (KRØ)

 

BAT VG2

Følgende klasser møter til ordinær undervisning:

 • 2BYA
 • 2BYB
 • 2BYC
 • 2BYD
 • 2OFA
 • 2TTA

Følgende klasser har IKKE undervisning fredag 4. juni:

 • 2KEA
 • 2KEB

Elektrofag (EL)

Følgende klasser møter til undervisning fredag 4.juni:

 • Klasse 1ELA
 • Klasse 1ELB møter IKKE til kroppsøving
 • Klasse 1ELC møter IKKE til kroppsøving
 • Klasse 1ELD
 • Klasse 2ELA
 • Klasse 2ELB
 • Klasse 2ELC
 • Klasse 2AUA
 • Klasse 2DEA
 • Klasse 2KVA
 • Klasse 3AUA

Følgende klasser har IKKE undervisning fredag 4. juni:

 • Klasse 1ELE

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (tidl. Design og håndverk) 

Følgende klasser møter til undervisning fredag 4. juni:

 • Klasse 1FBC møter kl. 08:15  

Følgende klasser har IKKE undervisning fredag 4. juni: 

 • Klasse 1FBA
 • Klasse 1FBB
 • Klasse 2FRA
 • Klasse 2FRB
 • Klasse 2IUA
 • Klasse 2IUB
 • Klasse 3INA

Helse- og oppvekst (HO)  

Følgende klasser møter til undervisning fredag 4.juni:

 • 2HESA: 1, 2 og 4.økt
 • 2HEAA: 2.økt
 • 2HEAB: 2, 3 og 4.økt
 • 2HEAC: 2.økt
 • 3TAA: ordinær undervisning
 • 3HUA: ordinær undervisning

Følgende klasser har IKKE undervisning fredag 4.juni:

 • 1HSA
 • 1HSB
 • 1HSC
 • 1HSD
 • 1HSE
 • 2HUA
 • 2HSB
 • 3APA

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) 

En god del undervisning vil gjennomføres. Elevene har fått konkret informasjon om oppmøte.  

 • 1IMB: har digital matematikk i 2. økt
 • 2ISB har ordinær undervisning

 

Følgende klasser har IKKE undervisning fredag 4. juni:  

 • 1IMA
 • 2ISA

Medier og kommunikasjon (MK) 

Følgende klasser møter til undervisning:

 • 1MKA møter til digital undervisning
 • 2MKAB elever møter på skolen i følgende fag:
  • Spansk 1
  • Bildefaget
  • 2MKAB2 i mediefag
 • 3MKA og B: elever i lydfaget møter til undervisning

Følgende klasser har IKKE undervisning fredag 4. juni:  

 • 1MKB

Restaurant- og matfag (RM) 

Følgende klasser møter til undervisning fredag 4.juni:

 • 1RMA
 • 1RMB møter kl. 11.30

Følgende klasser har IKKE undervisning fredag 4. juni:  

 • 1RMC
 • 2KOA
 • 2KOB
 • 2MFA
 • RMD VG1 og VG2

Teknologi og industrifag (TI)  

 Følgende klasser møter til undervisning fredag 4.juni:

 • 1TIB: ordinær undervisning
 • 1TIC: ordinær undervisning
 • 1TID: ordinær undervisning
 • 1TIE: ordinær undervisning
 • 1TIF: ordinær undervisning
 • 2KJA: ordinær undervisning
 • 2PIB: ordinær undervisning
 • 2BLA: 2. økt
 • 1TIA: 3. økt

Følgende klasser har IKKE undervisning fredag 4. juni:  

 • 2PIA

Allmenn påbygg 

En god del undervisning vil gjennomføres. Elevene har fått konkret informasjon om oppmøte.  

 • 3PBA møter til 2 og 3 økt.

 

OPUS voksenopplæring 

Følgende klasser møter til undervisning fredag 4. juli:

 • VHSB: 10.15-12.15
 • VHSC: ordinær undervisning
 • VHSA: ordinær undervisning
 • VHES: ordinær undervisning
 • VAPA: ordinær undervisning
 • VHEC: ordinær undervisning

Følgende klasser har ikke undervisning fredag 4. juni:  

 • VHSD
 • VBAA 
 • VHSE

VG3 fagopplæring i skole 

Følgende grupper har IKKE undervisning fredag 4. juni:  

 • Vg3 Helsefagarbeider (innegruppa)
 • Vg3 Frisørfaget (frisørsalongen på skolen)

-----

Oppdatert 3. juni. kl. 06:05: Her finner du daglig informasjon om hvem som påvirkes direkte av streiken.  

Alle elever må i tillegg følge med på sine Teams.

Merk også at alle elever som er i planlagte praksisopphold i bedrifter og virksomheter i hovedsak skal gjennomføre dette.

Utdanningsprogram 

Konsekvens for elevene 3. juni 

Kombinasjonsklasser for elever med kort botid i Norge  

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3.juni:

 • Kombi A
 • Kombi B
 • Kombi C
 • Kombi D

Følgende klasser har IKKE undervisning torsdag 3. juni:  

 • Kombi E

Bygg- og anleggsteknikk (BAT)  

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3.juni:

 • Klasse 1BAA møter kl. 09:30
 • Klasse 1BAB møter kl. 07:30
 • Klasse 1BAC møter kl. 11:30
 • Klasse 1BAH møter kl. 09:30
 • Klasse 2BYA møter kl. 07:30
 • Klasse 2BYB møter kl. 07:30
 • Klasse 2BYC møter kl. 07:30
 • Klasse 2BYD møter kl. 07:30
 • Klasse 2OFA møter kl. 07:30
 • Klasse 2TTA møter kl. 07:30

Følgende klasser har IKKE undervisning torsdag 3. juni:  

 • Klasse 1BAD
 • Klasse 1BAE
 • Klasse 1BAF
 • Klasse 1BAG
 • Klasse 2KEA
 • Klasse 2KEB

Elektrofag (EL)  

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3. juni:

 • Klasse 1ELA møter kl. 09:30
 • Klasse 1ELB
 • Klasse 1ELC avslutter kl. 11:00
 • Klasse 1ELD møter kl. 11:30
 • Klasse 1ELE
 • Klasse 2ELA avslutter kl. 11:00
 • Klasse 2ELB avslutter kl. 11:00
 • Klasse 2ELC
 • Klasse 2AUA møter kl. 11:30
 • Klasse 2DEA
 • Klasse 3AUA

Følgende klasser har ikke undervisning torsdag 3.juni:

 • Klasse 2KVA

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (tidl. Design og håndverk) 

 

Ingen klasser har undervisning torsdag 3. juni! 

Helse- og oppvekst (HO)  

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3. juni:

 • 1HSE: 3.økt
 • 2HUA: 4 økt
 • 2HESA: 3 og 4.økt
 • 2HESB: ordinær undervisning
 • 2HEAA: ordinær undervisning
 • 2HEAB: ordinær undervisning
 • 2HEAC: ordinær undervisning
 • 3TAA: ordinær undervisning
 • 3HUA: ordinær undervisning

Følgende klasser har IKKE undervisning torsdag 3.juni:

 • 1HSA
 • 1HSB
 • 1HSC
 • 1HSD
 • 3APA

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) 

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3. juni:

 • 1IMA møter til 2,3 og 4 økt
 • 2ISB: ordinær undervisning

Følgende klasser har IKKE undervisning torsdag 3. juni:  

 • 1IMB
 • 2ISA

Medier og kommunikasjon (MK) 

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3. juni:

 • 1MKA Digital undervisning 2 og 4 økt
 • 2MKA møter til 1 økt og 3+4 økt Bilde/Medieutvikling
 • 2MKB møter til 1, 2 økt og 3+4 økt Bilde/Medieutvikling
 • 3MKA møter til 1 økt
 • 3MKB møter til 2 og 3 økt

Følgende klasser har IKKE undervisning torsdag 3. juni:  

 • 1MKB   

Restaurant- og matfag (RM) 

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3. juni:

 • 1RMA – 11.30
 • 1RMB
 • 1RMC – 07.45
 • 2KOA – 07.30

Følgende klasser har IKKE undervisning torsdag 3. juni:  

 • 2KOB
 • 2MFA

Teknologi og industrifag (TI)  

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3. juni:

 • 1ITA: ordinær undervisning
 • 1TIC: ordinær undervisning
 • 1TID: ordinær undervisning
 • 1TIF: ordinær undervisning
 • 2BLA: ordinær undervisning
 • 1TIE: 1 og 2 økt
 • 1TIB: 2 og 3 økt
 • 2KJA: 1 økt
 • 2PIB: 2 og 3 økt

Følgende klasser har IKKE undervisning torsdag 3. juni:  

 • 2PIA

Allmenn påbygg 

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3. juni:

 • 3PBA møter til 2 og 3 økt
 • 4PBA møter etter avtale med faglærer i matematikk

Følgende klasser har IKKE undervisning torsdag 3. juni:  

 • 4PBB 

OPUS voksenopplæring 

Følgende klasser møter til undervisning torsdag 3. juni:

 • VHSC: kl. 12.30-14
 • VRMA: kl. 11.30-14
 • VHSB: kl. 8.30-10
 • VBAA: kl. 8.30-10.45
 • VPBA matematikk: ordinær undervisning
 • VHEA: ordinær undervisning
 • VHEB: ordinær undervisning
 • VHEC: ordinær undervisning
 • VHSE: ordinær undervisning
 • VTAA: ordinær undervisning
 • VBYA: ordinær undervisning

Følgende klasser har ikke undervisning torsdag 3. juni:  

 • VHSD
 • VBUA
 • VKOA/VMFA
 • VHES
 • VPBA norsk

VG3 fagopplæring i skole 

Følgende grupper har IKKE undervisning torsdag 3. juni:  

 • Vg3 Helsefagarbeider (innegruppa)

 

 

-----

Oppdatert 2. juni. kl. 06:20: Her finner du daglig informasjon om hvem som påvirkes direkte av dette. 

Alle elever må i tillegg følge med på sine Teams.

Merk også at alle elever som er i planlagte praksisopphold i bedrifter og virksomheter i hovedsak skal gjennomføre dette.

Utdanningsprogram

Konsekvens for elevene 2. juni

Kombinasjonsklasser for elever med kort botid i Norge

Følgende klasser møter til undervisning:

 • Kombi A - ordinær undervisning
 • Kombi B - ordinær undervisning
 • Kombi C - ordinær undervisning
 • Kombi D - ordinær undervisning
 • Kombi E - Møter til 09.30

Fellesfag for lærlinger

 • 1LÆRPA møter kl. 11.30

Bygg- og anleggsteknikk (BAT) 

Følgende klasser møter til undervisning:

Vg1:

Elever på Vg1 som er på følgende verksteder har undervisning 0930-1430:

 • Tømrerverkstedet (lærer Espen Andersen)
 • Betongverkstedet (lærer Glenn Steen-Haugen)
 • Rørleggerverkstedet (lærer Marius Weum Stick)
 • Malerverkstedet (lærer Arnfinn Nyrønning)
 • Blikkverkstedet (lærer Alexander Martinsen)

 

Elever som er på de 3 andre verkstedene skal ikke møte; bortsett fra:

 • Elever fra disse 3 gruppene som deltar på planlagt kurs i varme arbeider. De møter 0930-1430.
 • Klasse 1BAA og 1BAB møter til avtalt matematikkprøve 0730

 

Vg2:

 • 2BYA møter til 2. økt (0930)
 • 2BYB møter til 1. økt (0730)
 • 2BYC møter til 3. økt (1130)
 • 2BYD møter til 3. økt (1130). Klassen skal IKKE ha KRØ i 4. økt
 • 2KEA og 2KEB møter til 2. økt (0930). Klassene skal IKKE ha KRØ i 1. økt
 • 2OFA møter 0900 for levering av bøker, deretter undervisning

 

Følgende gruppe har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • 2TTA

Elektrofag (EL) 

Følgende klasser møter til undervisning onsdag 2.juni:

 • Klasse 1ELA møter kl. 09:30
 • Klasse 1ELB
 • Klasse 1ELC avslutter kl. 13:00
 • Klasse 1ELD
 • Klasse 1ELE
 • Klasse 2AUA
 • Klasse 2ELA
 • Klasse 2ELB
 • Klasse 2ELC
 • Klasse 2DEA
 • Klasse 3AUA

 

Følgende klasser har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • Klasse 2KVA

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (tidl. Design og håndverk)

Følgende klasser møter til undervisning onsdag 2.juni:

 • 1FBB: 1.økt
 • 1FBC: 2.økt

 

Følgende klasser har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • Klasse 1FBA
 • Klasse 2FRA
 • Klasse 2FRB
 • Klasse 2IUA
 • Klasse 2IUB
 • Klasse 3INA

Helse- og oppvekst (HO) 

Følgende klasser møter til undervisning onsdag 2.juni:

 • 1HSA: 1.økt
 • 1HSE: 3.økt
 • 2HEAA: 3 og 4.økt
 • 2HEAB: 1 og 2.økt
 • 2HEAC: 3 og 4.økt
 • 2HUA: ordinær undervisning
 • 3TAA: ordinær undervisning
 • 3HUA: ordinær undervisning

 

Følgende klasser har ikke undervisning onsdag 2.juni:

 • 1HSB
 • 1HSC
 • 1HSD
 • 2HESA
 • 2HESB
 • 3APA

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)

Følgende klasser møter til undervisning onsdag 2.juni:

 • 1IMA møter fysisk til 1,2 og 3 økt.
 • 1IMB møter fysisk til 1,2 og 3 økt. Digitalt til 4 økt.

 

Følgende klasser har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • 2ISA
 • 2ISB

Medier og kommunikasjon (MK)

Følgende klasser møter til undervisning onsdag 2.juni:

 • 1MKA møter digitalt til 3 økt
 • 2MKA møter fysisk til 1,2 og 3 økt
 • 2MKB møter fysisk til 2 og 3 økt
 • 3MKA/B møter til 3 og 4 økt for valgfaggruppene Mediespesialisering og Bilde

 

Følgende klasser har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • 1MKB

Restaurant- og matfag (RM)

Følgende klasser møter til undervisning onsdag 2. juni:

 • 1RMA
 • 1RMB
 • YFF Kokk/butikkslakter
   

Følgende klasser har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • Klasse 2KOA
 • Klasse 2KOB
 • Klasse 2MFA
 • Klasse 1RMC
 • YFF Baker/Konditor
 • Klasse 1RMD/tilrettelagt

Teknologi og industrifag (TI) 

 Følgende klasser møter til undervisning onsdag 2.juni:

 • 1TIA: ordinær undervisning
 • 1TIB: ordinær undervisning
 • 1TIC: ordinær undervisning
 • 1TIF: ordinær undervisning
 • 2KJA: ordinær undervisning
 • 2PIB: ordinær undervisning
 • 1TIE: 1 og 2 økt
 • 2BLA: 2, 3 og 4 økt
 • 2PIA: 2 økt

 

Følgende klasser har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • Klasse 1TID

 

Allmenn påbygg

En god del undervisning vil gjennomføres. Elevene har fått konkret informasjon om oppmøte. 

 • 3PBA møter til 3. økt digitalt

OPUS voksenopplæring

Følgende klasser møter til undervisning onsdag 2.juni:

 • VHSD: 11.30-14
 • VHSC: vanlig timeplan
 • VHEA: vanlig timeplan
 • VBUA: vanlig timeplan
 • VHEC: vanlig timeplan
 • VHSA: vanlig timeplan
 • VBYA: vanlig timeplan
 • VAPA: vanlig timeplan

 

Følgende klasser har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • VHSB
 • VHES
 • VHEB
 • VKOA/VMFA
 • VRMA
 • VPBA samfunnskunnskap, kveld
 • VPBA norsk, kveld

 

VG3 fagopplæring i skole

Følgende grupper har ikke undervisning onsdag 2. juni: 

 • Vg3 Helsefagarbeider (innegruppa)

 

-----------

Mulig streik berører Åssiden vgs

- Åssiden vgs er en av skolene som kan bli rammet av en arbeidskonflikt. Unio har meldt plassfratredelse for nærmere 100 ansatte hos oss. Tidligste tidspunkt for en eventuell streik vil være onsdag 2. juni, forteller rektor Ann-Mari Henriksen. 

Hvordan kan du følge med? 

- Skolens hjemmeside er vår offisielle informasjonskanal i tilfelle streik. Vi vil løpende oppdatere denne nyhetssaken og her vil elever, foresatte og privatister finne informasjon om evt. konsekvenser for klasser, avdelinger og privatisteksamen, sier rektor Ann-Mari.  

Men frem til og med tirsdag 1. juni går skolen og opplæringen som planlagt.

Til toppen