Velkommen til skolestart

Tirsdag 17. august gjennomføres oppstartsamtaler for elever ved Åssiden vgs. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Oppstartsamtaler 17. august

Tirsdag 17. august gjennomføres oppstartsamtaler for elever ved Åssiden vgs. For informasjon om klokkeslett, oppmøtested og kontaktlærer for din klasse, se invitasjonsbrev som sendes per post i starten av august.

Vi ønsker at elev og lærer skal møtes før første skoledag for å bli kjent! Oppstartsamtalen for elever er den første samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer ved Åssiden vgs. Hensikten med samtalen er å skape en trygg og positiv skolestart for deg som elev, og å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

 Les mer om oppstartsamtaler 2021 her.

Oppmøte første skoledag

Første ordinære skoledag er 18. august med følgende oppmøtetider:

  • Nye elever VG1 møter kl. 14.00.
  • Nye elever kombinasjonsklassene møter kl 11.00
  • Alle videregående kurs (VG2 og VG3) møter kl. 12.00.

19. august:

  • Den nye kveldsklassen påbygging til generell studiekompetanse (1. år) kl. 16.30 i bygg G.

Oppstart for OPUS Voksenopplæring

Oppstart for de ulike utdanningsprogram er satt til ukene 33 og uke 34.
Det er sendt ut brev til deg i din digitale postkasse som gjelder oppstart.

Opus er tilgjengelig etter ferien den tirsdag 10. august 2021.
God sommer og vel møtt til et nytt spennende skoleår.

Kart over skoleområdet

Kart over skoleområdet og de ulike byggene finner du her.

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du får plass likevel. 

Inntakskalender vilbli.no

Inntak
Dato: Beskrivelse
1. juli Frist for: Endring av mobilnummer i Vigo. Endring av e-postadresse i Vigo. Innsending av dokumentasjon
Ca. 9. juli Første inntak Svarfrist: 1 uke
Ca 6. august Andre inntak ferdig. Du får melding på SMS og e-post hvis du har fått et nytt tilbud
Uke 32 Skolene overtar inntaket og følger ventelistene

vilbli.no.

Elev-PC (ny PC-ordning for VG1-elever)

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Utstyrsstipend dekker standard-PC

Elever kan hvert år søke om utstyrsstipend fra Lånekassen. Hvis du velger å bruke hele utstyrsstipendet på elev-PC, dekker det over tre år prisen for en standard elev-PC.

Les mer om og bestill elev-PC/elev-Mac

Vg2- og Vg3-elever fortsetter i gammel ordning

De som var elever i Viken allerede forrige skoleår, og som starter på Vg2 og Vg3 til høsten, fortsetter innenfor samme elev-PC-ordning som før.

Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker ca. 13. august.

Slik aktiverer du din Viken-bruker

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Koronatilpasset skolestart

Nasjonale myndigheter har innført en trafikklysmodell for å ivareta smittevern. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smittevernstiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Grønt nivå

Smittesituasjonen er på grønt nivå ved skolestart.

  • Ingen syke skal møte på skolen.
  • Sørg for god hygiene.
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Skoleklasser og skolehverdag er organisert på vanlig måte.

Les mer om skolestart og koronasituasjonen

Fotografering og ID-kort

Som elev får du utdelt et skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes.

Mer om skolebevis

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system. Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærerer, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk før skolen starter, må du kontakte skolen direkte

Se fraværsreglement for alle elever i Viken 

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år. Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak.

Les mer om skoleskyss og hvordan du søker

Gratis lærebøker

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Spørsmål?

Telefon sentralbord: 32 24 61 00

E-postassidenvgs@viken.no

Skolen holder stengt i uke 28, 29 og 30 (12. juli - 1. august).
Frem til 11. august har vi sommertid fra kl. 08.00 - 15.00.

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport.

Les mer om parkering ved skolen

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den

 

Velkommen til skolestart til Åssiden videregående skole!

Til toppen