Viken tar inn flere lærlinger

Klikk for stort bilde I 2021 øker Viken fylkeskommune antall lærling - og lærekandidatplasser til 170. -Viktig at vi som arbeidsgiver tar samfunnsansvar, sier administrasjonsleder Linda Hoseth.

– Skolen vår er en av Vikens største leverandører av elever som skal bli lærlinger. Da må vi også selv ta et arbeidsgiveransvar ved å tilby læreplasser hos oss. Samfunnskontrakten er viktig, og partene er enige om å jobbe aktivt for at flere skal få læreplass. Virksomhetene sitter med nøkkelen til at elevene skal kunne fullføre utdanningen sin, nemlig lærekontrakten. Og da må vi selvsagt ta ansvar, sier Hoseth.

8 nye lærlinger på Åssiden

Høsten 2020 bidro Åssiden videregående skole med å ta inn åtte nye førsteårslærlinger i fem forskjellige fag – kontor og administrasjon, byggdrifter, renhold, barne- og ungdomsarbeider og IKT.  
– Vi er så fornøyde med å ha lærlinger. Vi vet at vi kan gi dem god opplæring i disse fagene. Og i tillegg ser vi at vi også lærer mye av de unge og utvikler oss, sier administrasjonslederen, som nå forbereder seg til inntak av neste skoleårs lærlinger.
– Vi gleder oss til å bli kjent med våre fremtidige lærlinger.

Vanskeligere å finne lærlingplass

Ingvild Bellen Wear i seksjon for kompetanse og skoleutvikling i Viken sier at det er gledelig at så mange virksomheter er positive til å ta inn lærlinger. – Viken fylkeskommune skal være en profesjonell læringsarena. Vi skal gi lærlingene og lærekandidatene best mulige forutsetninger for å bli gode fagarbeidere som er rustet for fremtidens arbeidsliv, uttaler hun.

– Vi øker antallet lærlinger og lærekandidater med 15 – fra 155 til 170 – i 2021, for å bidra til at flere ungdommer får fullført utdanningen sin, sier Wear. Hun forteller at det er forventet at koronapandemien vil gjøre det vanskeligere enn vanlig å finne læreplasser for de som skal ut som lærlinger og lærekandidater. Næringslivet har store økonomiske utfordringer, og mange har også ansatte på hjemmekontor for å redusere risikoen for smitte.
– Som en stor arbeidsgiver og lærebedrift er det naturlig at Viken tar et særlig ansvar for å tilby læreplasser i den situasjonen vi står i. Våre lærlinger og lærekandidater finner du spredt rundt i hele fylke, og de fleste har læretiden sin på våre videregående skoler og i fylkesadministrasjonen, fortsetter Wear.

Til toppen