LMT - læringsmiljøteam

Læringsmiljøteam er et prosjekt som har vært på Åssiden siden 2009. Prosjektet skal bidra til å forbedre lærings- og arbeidsmiljøet både for elever og lærere.

Målgruppen for prosjektet er elever med negativ atferd som får konsekvenser for egen læring, medelevers læringsmiljø eller for læreres arbeidsmiljø. 

Dette gjøres blant annet gjennom aktivt oppsøkende arbeid med enkeltelever og grupper, tydeliggjøring av grenser ift orden og atferd og ulik innsats til å redusere elevenes fravær fra undervisningen. Ansatte i prosjektet er Bård Jacobsen, Frode Knive Torgersen, Henrik Schau, Tom Skjelderup, Otto Roger Mikkelsen og Cecilie Meberg.

Avdelingsleder på Helse- og oppvekstfag, Aud Helen Honerud Olsen, er prosjektleder.

Til toppen