Rådgivertjenesten

Her finner du opplysninger om skolens rådgivere, hvilke rettigheter du har til rådgivning, en oversikt over nyttige nettsteder for deg som skal søke utdanning og våre eksterne støttefunksjoner.

Lurer du på noe om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole? Enten du er elev i ungdomsskole eller videregående, mor eller far, lærer eller rådgiver i grunnskolen, eller om du er interessert av andre grunner, kan du sende en e-post direkte til rådgiverne. Du vil garantert få svar! Våre fem rådgivere jobber med utdannings- og yrkesveiledning, blant annet:

Hva vi kan hjelpe deg med

Du vil garantert få svar! Våre fem rådgivere jobber med utdannings- og yrkesveiledning, blant annet:

  • orientering om valg av fag, utdanningsprogram og yrkesvalg til den enkelte elev og til klasser
  • generelt opplysningsarbeid om videregående skole, opplysningsarbeid om vår egen skole til foresatte og til ungdomsskoler
  • søknad til skoler/høyskoler/universitet.

Rådgiverne samarbeider også med lærere, PPOT (PP-tjenesten og oppfølgingstjenesten), helsesøster og med skolens miljøkoordinator om råd og veiledning av elever som har personlige vanskeligheter og ønsker en eller annen form for hjelp eller støtte. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale forhold, skoleproblemer eller ulike konfliktsituasjoner. Les mer om hvilke rettigheter opplæringsloven sier du har til rådgivning her

Hvem er vi?

Vi er her for deg! Ta kontakt!

Se også

  • Andre steder du kan få hjelp
  • Viktige ressursnettsteder, lenke til kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner?
Til toppen