Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Tjenesten er gratis. 

Kontakt oss 

Helsesykepleier Marianne Viskum og Sigrun B. Thomassen har kontor i 2. etasje i bygg A.

Kontakt oss på telefon/e-post for timeavtale:

 

Marianne Viskum
helsesykepleier/ psykiatrisk sykepleier

Mobil: 47 71 60 20
e-post: marianne...@drammen.kommune.no
 


 

 

 

 

Sigrun B. Thomassen
Helsesykepleier

Mobil: 913 89 688 
e-post: sigrun.bjorgeland.thomassen@drammen.kommune.no

Tilstedeværelse på skolen:

Helsesykepleier 
Mandag:  kl. 09.30-11.30 - tilgjengelig på e-post og telefon  
Tirsdag:  kl. 08.30-15.30 - Sigrun  
Onsdag:  kl. 08.30-15.30 - Marianne 
Torsdag:  kl. 08.30-15.30 -  Sigrun og Marianne 
Fredag:  kl. 08.30-15.30 - Sigrun 

Elever kan sende SMS til helsesykepleierne for å avtale møte.  

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom i Drammen.      

Se også  

Til toppen