Teknologi- og industrifag

Velkommen til praksisdag på Teknologi og industrifag!

  Teknologi- og industrifag passer for deg som er praktisk anlagt og har godt håndlag. Du må kunne jobbe selvstendig og være nøyaktig i det du gjør. Du bør være interessert i ny teknologi, for på dette området er det rask utvikling! Glad i å mekke? I industrifagene får du lære å mestre metoder, verktøy, redskaper, maskiner og måleinstrumenter. 

  Under praksisdagene får du prøve deg på to av fire oppgaver knyttet til programfagområdet. 

  • CNC teknikk: Du får enkel innføring i programmering av datastyrte verktøymaskiner
  • Sveis: Vi kler deg opp i godkjent verneutstyr, og du får en innføring i sveising av stålmaterialer
  • Dreiing: Også her må du skifte til verneutstyr, før du får prøve deg i en dreiebenk
  • Pneumatikk: Her gir vi en innføring i bruken av pneumatikk (luftstyring)

Utdanningsprogrammet passer godt også for jenter.

Oppmøte i bygg E.

Vi avslutter klokka 14.00 med utdeling av dokumentasjon på gjennomført praksisdag.

Til toppen