Fravær og fraværsregler

Som elev har du møteplikt til alle skoletimer. Å være til stede i timen er viktig for både din og andres læring og for miljøet i klassen. Dersom du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær, skal du som hovedregel ikke få karakter i faget.

Til toppen