Utlån av lærebøker

Gratis læremidler 

Alle elever i videregående skoler er omfattet av ordningen med gratis læremidler. Ordningen omfatter også voksne elever med lovfestet rett til videregående opplæring. Lærlinger er ikke omfattet av ordningen. 

I tillegg kan elever som omfattes av ordningen med gratis læremidler, søke om å få et ikke-behovsprøvet stipend til utstyr som kalkulator, verktøy, arbeidsklær o.l. Ordningen administreres av Lånekassen, og de årlige beløpene varierer fra utdanningstilbud til utdanningstilbud. Søknad på nett: lanekassen.no – under stipend og lån – vanlig videregående opplæring – utstyrsstipend. Voksne omfattes ikke i ordningen med utstyrsstipend.

Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen.

Lærebøkene som elevene får låne skal leveres tilbake ved skoleslutt. Dersom eleven ikke fullfører skoleåret eller bytter utdanningsprogram, må bøkene straks leveres tilbake. Eleven er personlig ansvarlig for de lånte bøkene. 

Avtale om lån av lærebøker (PDF, 161 kB)

Til toppen