Oppstartsamtaler 2021

Oppstartsamtalen for elever er den første samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer ved Åssiden vgs. Hensikten med samtalen er å skape en trygg og positiv skolestart for deg som elev, og å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

tirsdag 17. august 2021

Oppstartsamtaler ved skolestart høsten 2021 gjennomføres tirsdag 17. august. Invitasjon til oppstartsamtalen er sendt 9. august, der står det også informasjon om oppmøtetidspunkt, kontaktlærer for din klasse og oppmøtested. 

Dersom du ved 3. inntaket har takket ja til en annen skoleplass enn den du har fått innkalling til, så ber vi deg se bort fra denne innkallingen.  

Til oppstartsamtalen

I forbindelse med oppstartsamtalen må du også i dette skjemaet skrive under (PDF, 162 kB) på skolens reglementer, reglement for utlån av læremidler (PDF, 84 kB) og ordensreglement. Fint om du/dere leser igjennom dette på forhånd. 
Fyll ut svarene i oppstartsamtale-skjema (DOCX, 53 kB) og ta med til oppstartsamtalen, dette skjemaet er vedlagt brevet vi har sendt per post. Ta deg god tid til dette og noter svarene dine på arket. Diskuter gjerne spørsmålene med dine foresatte. Innholdet er selvfølgelig dekket av skolens taushetsplikt.

Elev- og foresattopplysninger

Opplysninger om elev og foresatte registreres i det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Elever importeres i VIS fra og med tirsdag 10. august og kan da logge seg inn, foresatte importeres 1-2 dager etter eleven. Foresatt(e) identifiserer seg med ID-porten, som henter informasjon fra det sentrale folkeregister (DSF), hvor elevens primærforesatt er definert på hver elev. Når foresatt er registrert i VIS kan de logge inn for å kontrollere og evt. oppdatere e-post og mobilnummeret sitt, og eventuelt legge til en foresatt til slik at de kan registrere sin kontaktinformasjon. Ved innlogging finner du som foresatt informasjon om hvordan deres kontaktopplysninger vil brukes av fylkeskommunen. 
Innlogging i VIS: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/visma-inschool/, velg Åssiden videregående skole.
Foresattes mobilnummer og epost må være registrert i VIS for å kunne motta all informasjon fra kontaktlærer om fravær, informasjon fra skolen og beredskap.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring. 

Her kan du lese mer om elev-PC ordningen, dersom du har spørsmål kan du også sende en henvendelse til elevpc@viken.no

Utstyrsliste 2021-2022

Start innkjøpet av utstyr tidlig og møt forberedt til skolestart:
TI (teknologi- og industrifag) (PDF, 110 kB) .
RM (restaurant- og matfag) (PDF, 78 kB) .

Utstyrsstipend kan du søke om på lanekassen.no

Samarbeid med hjemmet - Samtykke fra elever over 18 år

For å kunne fortsette praksisen med skole-/hjem-/elev-samarbeid også etter at eleven er myndig, kreves det et samtykke fra elev og foresatt. I praksis betyr det at dialogen om elevens læring, tilstedeværelse og eventuelle hendelser i skolen videreføres. Dersom elev og foresatte ønsker å videreføre en slik praksis, ber vi om at det signeres på dette (DOCX, 37 kB) skjemaet som leveres skolen.

Til toppen