Oppstartsamtaler 2023

Oppstartsamtalen for elever er den første samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer ved Åssiden vgs. Hensikten med samtalen er å skape en trygg og positiv skolestart for deg som elev, og å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

16.-17. august 2023

Oppstartsamtaler ved skolestart høsten 2023 gjennomføres onsdag 16. og torsdag 17. august. Invitasjon til oppstartsamtalen sendes en uke før, der står det også informasjon om oppmøtetidspunkt, kontaktlærer for din klasse og oppmøtested. 

Dersom du ved 3. inntaket har takket ja til en annen skoleplass enn den du har fått innkalling til, så ber vi deg se bort fra denne innkallingen.  

Til oppstartsamtalen

I forbindelse med oppstartsamtalen må du også i dette skjemaet skrive under (DOCX, 48 kB) på skolens reglementer, reglement for utlån av læremidler (PDF, 84 kB) og ordensreglement. Fint om du/dere leser igjennom dette på forhånd. 
Fyll ut svarene i oppstartsamtale-skjema (DOCX, 54 kB) og ta med til oppstartsamtalen, dette skjemaet er vedlagt brevet vi har sendt per post. Ta deg god tid til dette og noter svarene dine på arket. Diskuter gjerne spørsmålene med dine foresatte. Innholdet er selvfølgelig dekket av skolens taushetsplikt.

Elev- og foresattopplysninger

Opplysninger om elev og foresatte registreres i det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Elevene importeres til VIS ca. den 12. august og kan da logge seg inn, foresatte importeres 1-2 dager etter eleven. VIS henter informasjon om elev og foresatte registrert med foreldreansvar fra det sentrale folkeregister (DSF). Det er viktig at foresatte oppdaterer sin e-postadresse og mobilnummer slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

For innlogging i VIS klikk her, og velg Åssiden videregående skole.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring. 

Her kan du lese mer om elev-PC ordningen, dersom du har spørsmål kan du også sende en henvendelse til elevpc@viken.no

Utstyrsliste 2023-2024

Start innkjøpet av utstyr tidlig og møt forberedt til skolestart:
TEK (teknologi- og industrifag) (PDF, 92 kB)
RM (restaurant- og matfag) (PDF, 81 kB) 

Utstyrsstipend kan du søke om på lanekassen.no

Samarbeid med hjemmet - Samtykke fra elever over 18 år

For å kunne fortsette praksisen med skole-/hjem-/elev-samarbeid også etter at eleven er myndig, kreves det et samtykke fra elev og foresatt. I praksis betyr det at dialogen om elevens læring, tilstedeværelse og eventuelle hendelser i skolen videreføres. Dersom elev og foresatte ønsker å videreføre en slik praksis, ber vi om at det signeres via denne lenken