Oppstartsamtaler 2021

Oppstartsamtalen for elever er den første samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer ved Åssiden vgs. Hensikten med samtalen er å skape en trygg og positiv skolestart for deg som elev, og å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

tirsdag 17. august 2021

Oppstartsamtaler ved skolestart høsten 2021 gjennomføres tirsdag 17. august. Invitasjon til oppstartsamtalen vil bli sendt i starten av august, der står det også informasjon om oppmøtetidspunkt, kontaktlærer for din klasse og oppmøtested. 

Dersom du ved 3. inntaket har takket ja til en annen skoleplass enn den du har fått innkalling til, så ber vi deg se bort fra denne innkallingen.  

Elev- og foresattopplysninger

Opplysninger om elev og foresatte registreres i det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Foresatt(e) identifiserer seg med ID-porten, som henter informasjon fra det sentrale folkeregister (DSF), hvor elevens primærforesatt er definert på hver elev. Når foresatt er registrert i VIS kan de logge inn for å registrere sin e-postadresse og legge til den andre foresatte slik at de kan registrere sin kontaktinformasjon. Ved innlogging finner foresatt informasjon om hvordan deres kontaktopplysninger vil brukes av fylkeskommunen. 
Innlogging i VIS: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/visma-inschool/, velg Åssiden videregående skole.
Foresattes mobilnummer og epost må være registrert i VIS for å kunne motta all informasjon fra kontaktlærer om fravær, informasjon fra skolen og beredskap.

I forbindelse med oppstartsamtalen må du også skrive under på skolens reglementer, reglement for utlån av lærebøker og ordensreglement. Fint om du/dere leser igjennom dette på forhånd. 
Fyll ut svarene i oppstartsamtale-skjema (DOCX, 53 kB) og ta med til oppstartsamtalen. Ta deg god tid til dette og noter svarene dine på arket. Diskuter gjerne spørsmålene med dine foresatte. Innholdet er selvfølgelig dekket av skolens taushetsplikt.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring. Les mer om elev-PC

Utstyrsliste 2020-2021
Start innkjøpet av utstyr tidlig og møt forberedt til skolestart:
TI (teknologi og industrifag) (PDF, 108 kB) .
RM (restaurant og matfag) kommer.

Utstyrsstipend kan du søke om på lanekassen.no

Samarbeid med hjemmet - Samtykke fra elever over 18 år

For å kunne fortsette praksisen med skole-/hjem-/elev-samarbeid også etter at eleven er myndig, kreves det et samtykke fra elev og foresatt. I praksis betyr det at dialogen om elevens læring, tilstedeværelse og eventuelle hendelser i skolen videreføres. Dersom elev og foresatte ønsker å videreføre en slik praksis, ber vi om at det signeres på dette (PDF, 135 kB) skjemaet som leveres skolen.

Til toppen