Skoleskyss for elever i Buskerud

Viken fylkeskommune er innvilget dispensasjon fra hovedregelen om gratis skoleskyss for videregående elever bosatt i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Modum, Hole og Ringerike samt bysonen i Kongsberg for skoleåret 2020/21. Elever bosatt her kjøper selv et Ungdomskort.

Til toppen