Rektor og skolens ledelse

Kontaktinformasjon til skolens ledelse.

 

  

Rektor

Ann-Mari Henriksen
Mobil: 97 68 04 75
E-post: annmarih@viken.no

 

  

Utviklingsleder

Dag Ebbe Helgerud
Mobil: 91 54 85 60
E-post: daghe@viken.no

 

  

HR-leder

Gunn Kari Bakke
Mobil: 90 84 04 31
E-post: gunnba@viken.no

 

  

Administrasjonsleder

Linda Hoseth
Mobil: 412 12 314
E-post: lindah@viken.no

 


  

Avd.leder frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Marit Jahren
Mobil: 48 10 42 53
E-post: maritja@viken.no

 

Avdelingsleder elektro og datateknologi

Tom-Egil Gulbrandsen
Mobil: 91 59 84 45
E-post: tomegilg@viken.no

 

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

Aud Helen Honerud Olsen
Mobil: 91 56 08 68
E-post: audo@viken.no

 

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

Finn Grønn
Mobil: 99 32 45 99
E-post: finngr@viken.no

 

Avdelingsleder teknologi- og industrifag

Espen Fornes Berg
Mobil: 40 41 26 18
E-post: espenbe@viken.no

 

Avdelingsleder restaurant- og matfag

Lars Søraas Grønhovd
Mobil: 93 28 36 66
E-post: larsgr@viken.no

 

Avdelingsleder medier og kommunikasjon, 
informasjonsteknologi og medieproduksjon, påbygg

Kyrre Brekke Haakaas
Mobil: 45 21 74 47
E-post: kyrreh@viken.no

 

Avdelingsleder OPUS voksenopplæring

Tove Janne Blom
Mobil: 90 51 24 48
E-post: tovebl@viken.no

 

Avdelingsleder kroppsøving

Lasse Langeland
Mobil: 41 04 69 72
E-post: lassel@viken.no

 

Avdelingsleder Vg3 fagopplæring i skole

Cecilie Meberg
Mobil: 97 73 99 40
E-post: cecilieme@viken.no

 

Leder for elevtjenesten

Marte van der Meer
Mobil: 922 82 144
E-post: marteme@viken.no