Vg2 Klima, energi og miljø

Skolen har 1 klasse med 15 elevplasser i vg2 klima-, energi og miljøteknikk.

Vg2 klima, energi og miljøteknikk handler om å sikre bygg mot klimapåkjenninger og å bygge energieffektive bygg med moderne tekniske løsninger. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å utforme bygninger på en estetisk måte og til å bevare bygningers arkitektoniske uttrykk og verdier. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom utvikle elevenes kompetanse til å bruke isolasjon og ventilasjonssystemer som sikrer et godt inneklima og et lavere energiforbruk. Å risikovurdere ulike sider av arbeidsprosessen og gjennomføre tiltak som forebygger ulykker, er også en del av programfagene.

Kjerneelementene i faget 

-Tekniske installasjoner

-Tak og fasade

Programfagene du møter er arbeidsmiljø og dokumentasjon og praktisk yrkesutøvelse. I tillegg har du fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving på timeplanen. 

Les mer om klima-, energi og miljøteknikk på vilbli.no

Til toppen